Nghĩa Đàn tuyên dương điển hình xây dựng đời sống văn hóa

(Baonghean.vn)- Ngày 6/11, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị Tổng kết các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, Đảng, chính quyền và nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội của huyện Nghĩa Đàn đã đạt được thành tích đáng khích lệ.

Trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Huyện đã xây dựng được 24.771 gia đình văn hóa. Từ 6 làng đầu tiên được công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 1998, đến nay, toàn huyện có 161 làng văn hóa. Có 12.437 gia đình thể thao, 54.715 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 55 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Huyện đã vận động nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 12 tỷ đồng, 60.000 ngày công lao động, hiến 92.750m2 đất, hàng nghìn mét tường rào.

Dệt thổ cẩm ở Nghĩa Thịnh - nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Thái ở Nghĩa Đàn.

Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” thu được hơn 11 tỷ đồng, xây mới được 2.704 nhà đại đoàn kết; các tổ chức hội nông dân, phụ nữ, CCB, đoàn thanh niên các cấp có những mô hình kinh tế, cách làm hay hiệu quả, giúp nhau xóa đói giảm nghèo…

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Thái Trường