Nghĩa Đàn: Vận động hơn 400 triệu đồng quỹ "Ngày vì người nghèo"

(Baonghean.vn) - Chiều 16/7, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nghĩa Đàn tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Hội phụ nữ tiếp tục chỉ đạo phong trào “chung tay góp sức vì phụ nữ và trẻ em nghèo”. Hội cựu chiến binh tích cực khai thác các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Hội nông dân phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp thành lập được 3 tổ vay vốn với 8 thành viên, với tổng dư nợ là 3,2 tỷ đồng. 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Với tinh thần “ Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong 6 tháng đầu năm 2015, Nghĩa Đàn đã vận động được hơn 400 triệu đồng quỹ “Ngày vì người nghèo”, tổ chức trao quà cho 1.507 đối tượng. 
 
Trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn tiếp tục vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng nâng cao chất lượng các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động ngày Vì người nghèo, đẩy mạnh các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng./.
 
Đinh Thùy – Minh Thái 
(Đài Nghĩa Đàn)