Ngôi nhà chung của những người làm báo trên quê Bác

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả của báo chí Nghệ An trong nhiệm kỳ qua?
 
Đồng chí Trần Duy Ngoãn: Trong nhiệm kỳ qua, BCH Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ sở. Sự phối kết hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong quản lý báo chí là môi trường thuận lợi để các cơ quan báo chí Nghệ An tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền đúng định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thông tin đảm bảo nhanh, nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, trong tỉnh và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí Nghệ An cũng đã phát hiện, cổ vũ các điển hình, nhân tố mới, những thành tựu trong công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực đối với tỉnh, các sở, ngành và các địa phương. Đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều vụ việc do báo chí phát hiện đã được các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm minh. Đặc biệt báo chí đã tuyên truyền đậm nét, trọng tâm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị. 
 
Đội ngũ phóng viên, hội viên báo chí Nghệ An tác nghiệp. Ảnh: Nguyên Sơn
Bằng các phương pháp tác nghiệp và phong cách thể hiện của đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo các cơ quan báo chí Nghệ An trong nhiệm kỳ qua đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh. Các giải pháp quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thị trường, công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Điểm nổi bật của báo chí Nghệ An 5 năm qua là tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả về thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh... Những điểm nhấn như giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A và các công trình phúc lợi xã hội góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếp tục tuyên truyền thu hút đầu tư vào Nghệ An, khơi dậy các nguồn lực thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền các cơ chế chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện ổn định sản xuất, động viên nhân dân ra khơi, bám biển đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuyên truyền về nâng cao giá trị và bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã dành nhiều thời lượng, nhiều tuần báo quảng bá, khẳng định giá trị của Dân ca ví, giặm xứ Nghệ. Phát huy, khơi dậy các điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực, tăng cường tính phản biện xã hội của báo chí, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm. Chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông ngày càng cao, xây dựng được uy tín và thương hiệu của báo chí Nghệ An trong lòng khán, thính giả, độc giả trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt một ghi nhận không thể thiếu được của Báo chí Nghệ An trong 5 năm qua, với nhiều khó khăn của nền kinh tế đất nước, của tỉnh nhà, nhưng các cơ quan báo chí Nghệ An đã nỗ lực vươn lên, năng động, sáng tạo để tự khẳng định mình, đó là: Đổi mới nội dung, hình thức, tăng trang, tăng số lượng phát hành, tăng các ấn phẩm, tăng thời lượng chương trình, mở rộng diện phủ sóng…tích cực tạo nguồn thu để nâng cao chất lượng, góp phần cải thiện và ổn định đời sống cho người làm báo. 
 
P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An?
 
Đồng chí Trần Duy Ngoãn: Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí Nghệ An hiện nay đã có bước tiến vượt bậc cả về số lượng cũng như chất lượng với 7 cơ quan báo chí, trên 500 phóng viên, trong đó có gần 300 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Chất lượng về chính trị, chuyên môn của hội viên không ngừng được nâng cao, là đảng viên chiếm 88,3%; trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 96,3%; (trong đó chuyên ngành báo chí 54,6%); tuổi đời dưới 40 tuổi chiếm 58,8%; đây là nguồn nhân lực quan trọng trong binh chủng làm công tác tư tưởng của Đảng. 
 
Đánh giá về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên Hội Nhà báo tỉnh nhà, chính là đánh giá về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, đánh giá việc thực hiên tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí. Về góc độ Hội Nhà báo, chúng tôi đánh giá rất cao về vai trò của các cơ quan báo chí Nghệ An trong sự nghiệp đổi mới, đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của mình. Cơ bản các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An có phẩm chất chính trị tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong lối sống, hăng say, tận tụy, sáng tạo trong chuyên môn. Với trách nhiệm của mình, các nhà báo luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, phức tạp, điểm nóng để phản ánh đúng sự thật, trung thực về sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; say mê tìm tòi, phát hiện đề tài mới để phản ánh; đi sâu đi sát cơ sở và cuộc sống, luôn chia sẻ những khó khăn của người dân, của cơ sở, cơ quan, của doanh nghiệp, thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Nhiều nhà báo đạt thành tích cao trong các giải báo chí của tỉnh, của ngành cũng như giải báo chí quốc gia được đồng nghiệp và công chúng tôn vinh… Các hội viên đã xác định rõ trách nhiệm của người cầm bút, người cầm phương tiện tác nghiệp báo chí để phản ánh và thể hiện chính kiến của mình trước công luận, đảm bảo lợi ích của đất nước, quê hương. Không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi cá nhân, làm phương hại đến lợi ích của đất nước. Tôn trọng, quý mến, cộng sự, hợp tác, giúp đỡ, tôn vinh đồng nghiệp. Họ luôn ở vị thế là một nhà báo tâm huyết, đồng thời là một công dân tốt được xã hội tôn vinh. Đây là những phẩm chất đáng quý của các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, báo chí Nghệ An không có hội viên nhà báo nào vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đây là một điểm mạnh. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn (mặc dầu con số này rất nhỏ) hội viên nhà báo chưa xác định rõ vị trí của mình, chưa say nghề, yêu nghề, yêu quý đồng nghiệp, nên trong tác nghiệp còn có một số vi phạm, hạn chế về chuyên môn và phong cách người làm báo cách mạng.
 
Bạn đọc tại Hội báo Xuân 2015. Ảnh: nguyên khoa
P.V: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nhiều đổi mới trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An, xin đồng chí cho biết những nội dung đó là gì? 
 
Đồng chí Trần Duy Ngoãn: Phương hướng chung nhiệm kỳ 2015-2020 được trình Đại hội VII Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An là: "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo hội viên, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Xây dựng và phát triển báo chí và đội ngũ những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới". Từ phương hướng này, Hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: 
 
1.Triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ngày 23/7/2013. Chủ động thực hiện vai trò tư vấn, phản biện giám định báo chí bằng các chương trình, dự án, đề án cụ thể về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí và đội ngũ các nhà báo, góp phần xây dựng và phát triển báo chí tỉnh nhà và hoạt động Hội Nhà báo phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.
 
2. Nghiên cứu, học tập, nắm chắc những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nghị quyết TW9 (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, xây dựng, phát triển báo chí lành mạnh. Cổ vũ, biểu dương kịp thời các nhân tố mới, con người mới, gương người tốt việc tốt, đồng thời tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ các hiện tượng tiêu cực. 
 
3. Khơi dậy tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh nhằm làm cho nhà báo, hội viên nhanh chóng tiếp cận được những chủ trương, chính sách mới vận dụng một cách sáng tạo vào các tác phẩm báo chí. 
 4. Chủ động phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam mỗi năm tổ chức được 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp nhà báo, hội viên đổi mới về phương pháp làm báo hiện đại. Các chi hội, liên chi hội mỗi năm tổ chức 5-6 buổi trao đổi chuyên đề nghiệp vụ. Chọn cử 35-30 nhà báo hội viên dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% hội viên được dự bồi dưỡng nghiệp vụ. 
 
5. Chỉ đạo các chi hội, liên chi hội đưa “9 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp” của người làm báo Việt Nam vào các cuộc sinh hoạt Hội. Kết hợp với việc đánh giá chất lượng, hiệu quả về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của hội viên
 
6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội, củng cố các chi hội ngày càng vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 65-70 hội viên mới.
 
7. Thực hiện có hiệu quả trong việc phối hợp quản lý báo chí. Tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác quản lý báo chí. Đấu tranh kiên quyết với biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, xu hướng thương mại hoá báo chí. Thực hiện tốt quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh đến năm 2025. 
 
8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
 
9. Nâng cao chất lượng Tạp chí “Người làm báo”.
 
10. Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Nghệ An. Cải tiến quy trình thực hiện các tác phẩm báo chất lượng cao theo đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020. 
 
11. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức Hội báo Xuân.
 
12. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, động viên, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao. 
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
.
Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An