Ngư dân ven biển cần hỗ trợ làm nhà ở

(Baonghean.vn) Hin nay, Th tướng Chính ph đã có Quyết định 167 TTg/ 2008 v h tr cho người nghèo làm nhà , mc h tr 7 triu đồng/ h. Tuy nhiên, tng s h nghèo trong c nước còn rt cao, nht là vùng đồng bào dân tc, vùng đặc bit khó khăn. Trong khi đó, vùng dân cư ven bin thường xuyên chu nh hưởng trc tiếp bão lt, nhà ca còn rt tm b, cn ngun vn vayh tr làm nhà nhưng không có. 

Ti mt s tnh min Trung như: Đà Nẵng, Tha Thiên Huế... đã có nhng chương trình, d án h tr làm nhà kiên c chng bão cho nông dân vùng ven bin. Điu này đã giúp cho bà con ti các địa phương trên yên tâm sn xut và sinh sng, chng chi vi bão lũ, triu cường, nước bin dâng. Ngh An hin có hàng ngàn h ngư dân ven bin đời sng khó khăn, nhà ca chưa kiên c, cn được vay vn làm nhà t ngun ngân sách.


Châu Lan