Người đi cùng chuyến tàu

Lão có nét hao hao giống Khúng
Nhân vật trong truyện Nguyễn Minh Châu
 
Lão bảo ả vợ sau của lão
Nhõng nhẽo còn trên cả Thị Mầu
 
Lão bảo xưa kia lão cực lắm
Cùng bần như chị Dậu, anh Pha
 
Mười bảy tuổi lão vào Vệ quốc
Thế là bắt đầu hành quân xa
 
Hành quân xa dẫu nhiều gian khổ
Từng Trường Sơn và đã Trường Sa
 
Thành tích ư? Cứ là đếm mỏi
Dán hết lên chói lọi cả gian nhà
 
Lão bảo Tết này lão bảy chục
Sống đến ngần này nghĩ cũng kinh
 
Ra Giêng lão làm cái thượng thọ
Đôi khi mình phải biết thương mình...
 
Chuyện lão đang hay như cổ tích
Đoàn tàu đã dừng bánh Ga Vinh!
 
Tùng Bách