Người giữ hồn thổ cẩm

(Baonghean.vn) - Khi sự giao thoa văn hóa đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì nỗ lực giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng trong đồng bào các dân tộc ít người luôn đóng có một ý nghĩa đặc biệt. Ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu) có một người phụ nữ dành trọn cuộc đời mình để giữ lại nghề dệt thổ cẩm, giữ lại một nét đặc sắc của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An. 

.

Ngọc Dũng - Sơn Hiếu