Người Khơ mú ở Na Bè

(Baonghean) - Na Bè xã Xá Lượng (Tương Dương) là bản có 3 dân tộc sinh sống: Khơ mú, Thái, Kinh, trong đó, Khơ mú là chủ yếu. Bản có 197 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu, thì đã có đến 158 hộ nghèo. Đời sống dân bản còn nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phát nương làm rẫy...
 
Một số hình ảnh ghi lại được về cuộc sống của người Khơ mú tại bản Na Bè:
Những ngôi nhà tranh xiêu vẹo
Một gia đình đông con.
Giã gạo
Người già vót nan
 
Chùm ảnh: Hồ Phương