Người siêng

Năm 2004, cựu chiến binh Hạ Chờ Tồng, người Mông ở bản Đồng Dưới xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) nuôi 3 con trâu, 6 con bò, 9 con dê và một số loại gia cầm khác bằng cách nuôi khoanh vùng. Anh đã kỳ công trong chọn giống bò và cách cho ăn, tiêm phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại đúng quy cách. Khi trâu bò mắc bệnh lở mồm long móng, anh chủ động điều trị trước khi nhờ đến thú y xã. Trâu, bò, dê của anh khoẻ mạnh, lớn nhanh, thường chọn thời điểm bán được giá, rồi anh mở thêm hướng chăn nuôi tăng số lượng đàn trâu, bò, dê...

Năm 2008, gia đình anh đã có 7 con trâu, 35 con bò, 20 con dê, đàn gia cầm... Anh còn vận dụng kiến thức được tập huấn vào trồng trọt như đưa giống ngô, lúa mới vào đất dốc, với hơn 3 ha ngô, 1 ha lúa nước, 2 ha cỏ voi để làm thức ăn cho trâu bò và trồng một số loại cây ăn quả khác như mận, đào... Mỗi năm gia đình anh có mức thu nhập 50 triệu đồng.

Mức sống được nâng lên, gia đình anh có điều kiện tham gia các hoạt động của xã. Anh còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho bà con trong thôn, bản.


Hà Thị Cương - (Huyện đoàn Kỳ Sơn)