Người tận tâm với từng mùa giải

Tài tr chính:  Công ty CP Bia Sài Gòn - Ngh Tĩnh

Đồng tài trTng Công ty CP Vt tư Nông nghip Ngh An

                     Chi nhánh Công ty CP INTIMEX Vit Nam ti Ngh An

                     Công ty CP XNK Tân Hồng


Tt nghip Đại hc TDTT năm 1998, Nguyn Hu Phương cm tm bng v nhn vic ti Phòng Nghip v S TDTT Ngh An. Đó cũng là lúc mà Gii bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Ngh An khi động được 1 năm. Vi chuyên môn ca mình, Hu Phương được b sung ngay vào đội ngũ "cm cân ny mc" ti gii đấu này. T đó, c mi mùa gii đến, anh li cùng các đồng nghip S TDTT và Báo Ngh An lên đường đi t vòng loi các huyn cho ti trn chung kết t chc TP Vinh.

Qua nhiu năm, nhng nim vui, k nim v gii đấu này ngày càng in đậm thêm trong trí nh ca anh. Điu làm anh vui khi làm vic ti Gii là s vô tư, trong sáng trong nim vui chiến thng cũng như ni bun thua trn ca các em.

                        Nguyn Hu Phương (ngoài cùng, bên phi)
                            kim tra h sơ ca các VĐV ti cm 3

Ở la tui thiếu niên, nhi đồng vic nm bt v lut l trong bóng đá còn hn chế, nên nhiu lúc va tham gia "cm còi" anh va phi hướng dn để các em hiu. Nhng lúc đi cơ s, anh luôn tranh th tìm hiu, nm bt tâm tư, nguyn vng v công tác t chc gii tng địa phương để tham mưu vi Ban t chc có s điu chnh cho phù hp.

Qua mi mùa gii, Hu Phương li cùng vi các thành viên Ban t chc nghiên cu, điu chnh thêm nhng chi tiết để Điu l gii ngày càng cht ch. Đặc bit là trong công tác làm h sơ nhân s ca vn động viên, anh chú ý đến tng ch ký, nét ch ca người làm chng... Nh nhng vic làm t mn đó, công tác t chc gii bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Ngh An ngày mt hoàn thin thêm.


Cùng vi s phát trin ca gii đấu, Hu Phương cũng ngày mt trưởng thành hơn. Năm 2004, anh được đề bt làm Phó phòng Nghip v Th thao ca S TDTT. Năm 2011, anh được b nhim làm Phó giám đốc Trung tâm đào to - hun luyn TDTT tnh. T mt người gn bó vi công tác th thao qun chúng, anh li chuyn sang làm th thao thành tích cao. Mùa gii 2011 cũng là mùa gii mà anh tm thi chia tay gii bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Ngh An. Anh tâm s, nhng năm sau, tuy công tác lĩnh vc th thao thành tích cao, nhưng nếu được Ban t chc gii yêu cu, anh sẵn sàng nhn li tham gia gii.


Anh tâm s: "Điu anh mong mun nht là nhng người làm công tác th thao các địa phương hãy vì s phát trin ca th thao tnh nhà, to mi điu kin tt nht để các cháu được tham d gii và tham d vi đúng độ tui ca các cháu.

Đức Chuyên-Trần Hải

tin mới