Người tiêu dùng ngày càng tin tưởng hàng Việt

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sau 4 năm triển khai cuộc vận động, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ngày một tăng, nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, được người tiêu dùng yêu thích. 
 
Tuy nhiên, tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những yếu kém của nền kinh tế đang gây nhiều khó khăn trong sản xuất của các doanh nghiệp. Hàng hóa tiêu thụ khó khăn, hàng vạn doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, giải thể hoặc phá sản. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng. Tâm lý sính hàng ngoại vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng...
 
Ảnh minh họa
Năm 2014, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền với các mục tiêu: Nâng cao, khẳng định chất lượng của hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và chủ trương chính sách có liên quan; tiếp tục nâng cao ý thức công dân, tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người Việt Nam; hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lành mạnh hóa thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. 
 
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014, ngày 18/2 tại Hà Nội, đồng chí Nguyên Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, nhấn mạnh: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tình cảm, trách nhiệm bảo vệ tương lai đất nước; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; vận động doanh nghiệp sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc vận động, tuyên truyền người tiêu dùng sử dụng hàng trong nước. Thông qua cuộc vận động, tỷ lệ tin tưởng của người Việt Nam đối với hàng Việt Nam đã tăng lên rất nhiều. 
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động; vận động cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình mua hàng Việt Nam; phối hợp xây dựng đề án tuyên truyền cho các đối tượng người dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài các thông tin đầy đủ về hàng Việt Nam để người dân biết; xem xét các hình thức vinh danh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm tốt Cuộc vận động... 
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lưu ý các địa phương cần tuyên truyền cho người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam; cung cấp hàng hóa Việt Nam có chất lượng ngay trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao.
 
Theo Tintuc