Nhà báo là phải vững vàng về bản lĩnh và đi sát thực tiễn (*)

(Baonghean) Hôm nay, lần đầu tiên tôi đến thăm tờ báo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ấn tượng đầu tiên là trụ sở khang trang, sạch đẹp, bề thế cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Có được cơ ngơi như thế thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND cùng các ngành, các cấp của tỉnh nhà. Điều đó cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã xác định được tầm quan trọng của cơ quan ngôn luận của Đảng, xác  định đây là nơi cung cấp thông tin quan trọng cho nhu cầu kiến thức và tinh thần của nhân dân.

... Báo Nghệ An là tờ báo của Đảng bộ tỉnh ra đời từ rất sớm (1961), từ chỗ có 9 người và đến bây giờ phát triển có một đội ngũ đông đảo phóng viên, cộng tác viên. Tôi đã xem nhiều, đọc nhiều, có lần viết thư và thấy tờ báo của Đảng bộ tỉnh đã làm tròn trách nhiệm qua các thời kỳ lịch sử. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các thế hệ người làm báo Nghệ An đã có nhiều bài viết tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời tinh thần chiến đấu của toàn quân, toàn dân đánh giặc, giải phóng dân tộc; Vừa đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế, quan tâm động viên tinh thần sản xuất “tay súng, tay cày”, xây dựng hậu phương, chi viện cho miền Nam.

Qua từng thời kỳ, đội ngũ báo chí cả nước cũng như Báo Nghệ An không ngừng tăng lên để đủ sức, đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh để đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đó. Khi đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, cả nước xây dựng CNXH, có nhiều vấn đề đặt ra: dân với nhà nước, Đảng với dân, mối quan hệ với các nước trên thế giới. Cho nên, về phạm vi nội dung tuyên truyền không còn như cũ mà đòi hỏi trí tuệ cao hơn, đội ngũ được tăng cường, chất lượng tờ báo phải phù hợp với yêu cầu mới.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Báo chí bây giờ đòi hỏi phải thông tin nhanh, sát với tình hình thực tiễn, vạch cho được hướng đi trên cơ sở đường lối của Đảng nói chung và đường lối, chủ trương của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phản ánh được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nói lên được mặt tích cực, đồng thời phải phản ánh mặt tiêu cực và đấu tranh chống tiêu cực; Giữ được nguyên tắc của báo chí là nói đúng sự thật, chỉ ra cách sửa chữa với mức độ như thế nào? Vận dụng như thế nào là tùy từng tình hình, tùy từng đối tượng cho phù hợp. Lấy cái tích cực để dạy, để chống lại tiêu cực. Bây giờ, báo đảng Nghệ An nội dung đã phong phú hơn, đã đáp ứng tốt hơn nhu của cầu bạn đọc.

Trong giai đoạn hiện nay, báo đảng phải bám sát vấn đề Nghị quyết Trung ương 4 “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cả báo ở Trung ương và báo ở tỉnh phải ghi nhớ điểm đầu tiên và cũng là điểm rất quan trọng là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Báo đảng phải nói rõ được các quan điểm cơ bản của nghị quyết và vai trò của nhân dân tham gia. Tất cả những việc này tôi thấy các đồng chí đã làm, đang làm và có nhiều điểm tốt nhưng phải thấy so với yêu cầu thực tiễn còn đòi hỏi chúng ta rất lớn. Trong cuộc sống có nhiều vấn đề, biểu dương thì thích nhưng nói đến thói hư, tật xấu thì không bằng lòng. Tất nhiên, báo chí phải nói như thế nào cho đúng. Các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, chạy dự án, chạy bằng cấp chắc chắn là có, vậy nên phản ánh như thế nào?

Cần phân biệt rõ nhóm quyền lực, nhóm lợi ích. Những hiện tượng tiêu cực không phải ít nhưng không phải tất cả đều như thế. Giữa tích cực và tiêu cực đang xen lẫn và đang ở thời điểm phức tạp. Đội ngũ làm báo phải có bản lĩnh vững vàng, tinh thần kiên quyết nhưng phải có phương pháp, cách vận dụng cho khéo, cách đi cho khoa học. Chúng ta phải cùng với Đảng, Nhà nước gỡ dần thì chắc chắn sẽ vượt qua được sự suy thoái mà chính Đảng ta đã thấy. Báo Nghệ An là báo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, cần nêu được cái mạnh của Đảng bộ Nghệ An, nhưng bên cạnh đó, cái tồn tại sẽ nêu như thế nào? Cái gì tốt thì giữ lại, bảo vệ, cái gì không tốt thì đưa ra để khắc phục.

Nhiệm vụ của đội ngũ làm báo còn nặng nề lắm! Thấy sai thì phải có cách phân tích phê phán ở mức nào đó, tùy tình hình, thấy đúng phải bảo vệ. Nếu chúng ta im lặng cả, chỉ nói một chiều thì sẽ không phải là tiếng nói của một Đảng Cộng sản chân chính. Đúng, sai phải rành mạch. Đừng để cái sai cho là cái đúng, cái đúng thì lại cho là cái sai hoặc thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Những vấn đề trên chúng ta đã được học nhưng thực tiễn làm là khó. Chúng ta xác định làm báo là làm cách mạng, chúng ta là những người cộng sản, lương tâm chúng ta phục vụ nhân dân, nếu ai đó trong bộ máy Nhà nước có tiêu cực thì phải xem lại. Chúng ta không giải quyết vấn đề tự phê bình và phê bình cho nghiêm chỉnh, không thể hiện dân chủ rộng rãi thì dứt khoát Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo. Nhưng có sai như Lê nin nói khi tự phê bình và phê bình phải có sự “khoan hòa”, tức là phải nói đến nơi đến chốn ưu điểm và khuyết điểm, nhưng khi xử lý phải có sự “khoan hòa”, tức là khi xử lý đồng chí của mình thì phải đúng đắn, thấu tình, đạt lý.

Trị bệnh cứu người đúng sai phải rành mạch, sai nói sai, đúng nói đúng nhưng phải có tình có nghĩa, phải trái phân mình nhưng nghĩa tình trọn vẹn, chứ không phải đạp đổ nhau, đánh đổ nhau. Cụ thể như Báo Nghệ An hôm nay (số báo ngày 30/6/2012) đã đăng bài thơ “Im lặng” - đó là một cách tuyên truyền rất khoa học, hiệu quả, sát với thực tiễn và cũng rất hài hòa, nên phát huy.

Lưu bút tại phòng truyền thống và tham quan phòng chế bản phim tại tòa soạn Báo Nghệ An.                  

Đảng ta đang đứng trước tình hình, nhiệm vụ lịch sử rất nặng nề đưa sự phát triển của cách mạng và Đảng ta, dứt khoát phải giữ được vai trò lãnh đạo nhưng phải sửa những cái tồn tại trong Đảng ta. Và những bài học như Trung Đông, Bắc Phi bị các nước can thiệp chúng ta phải xem chừng, nhưng nếu chúng ta vững vàng, bản lĩnh, đội ngũ cán bộ liêm khiết thì chúng ta sẽ vượt qua và Đảng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trước lịch sử, còn nếu không chúng ta sẽ làm trái với sự hy sinh to lớn của dân tộc, trái với việc đi tìm đường cứu nước gian truân của Hồ Chủ tịch.

Hôm nay, tôi nói chuyện tâm sự với các nhà báo ở đây, nhắc nhở như thế. Báo ta có nhiều điểm tốt rồi, nhưng phải chú ý những điểm còn yếu, nhất là khi xảy ra tình huống cấp bách, nhạy cảm, nhà báo xử lý thế nào? Viết hay không viết? Có làm hay không làm? Các nhà báo cần phải lưu ý tình huống còn nhiều phức tạp, chúng ta phải đấu tranh ngăn chặn các thế lực phản động, làm tròn trách nhiệm trước lịch sử.

Xin chúc tất cả các đồng chí nhà báo vững vàng về bản lĩnh, kiến thức ngày càng trau dồi cao hơn để phù hợp với mọi điều kiện, hoàn cảnh của sự phát triển của tỉnh cũng như của đất nước. Và, các đồng chí phải nắm rất chắc tình hình thực tiễn, đặc biệt là những cái tốt, những cái tiêu cực nó đang xảy ra, hiện nay hai cái đó khó mà phân biệt, lẫn lộn. Tốt như thế nào? Xấu như thế nào? Nếu không cẩn thận thì cái tốt mình đánh vào, cái xấu mình lờ đi. Cho nên chúng ta phải trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh, đi sát thực tiễn và khi bắt đầu lên báo thì phải cân nhắc cẩn thận.

Tôi tin tưởng đội ngũ các thế hệ người làm báo của Báo Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức của tờ báo. Đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An phải tiên phong, nằm trong tốp đi đầu của cả nước về báo Đảng; xứng đáng là tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Trong chuyến thăm và làm việc tại Báo Nghệ An, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã lên Phòng Truyền thống dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi lưu bút vào Sổ lưu niệm của Báo Nghệ An. Đồng chí mong muốn tờ báo đảng trên quê hương Bác Hồ ngày càng phát triển đi lên, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Khi được lãnh đạo Báo Nghệ An trân trọng mời đồng chí tham gia viết bài và làm cộng tác viên thứ 401 của Báo Nghệ An, Nguyên Tổng Bí thư đã ghi vào sổ lưu niệm là: “...rất vinh dự và xin sẽ cố gắng”.                                                                                                

Lê Duy (ghi)

tin mới

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm trường, tổng đội TNXP... tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

(Baonghean.vn) - Nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ, giải pháp sắp xếp các công ty nông, lâm trường và tổng đội TNXP, cũng như kinh phí đảm bảo việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn.

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho rằng, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin rằng, những kết quả tích cực của năm 2023 là nền tảng quan trọng để tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường với nhiều vấn đề cử tri quan tâm; Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An thu hút khách hàng; Xuất khẩu hồi phục, kim ngạch tăng hơn 12%... là những thông tin nổi bật ngày 6/12.

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đã có 26 cử tri thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung đến kỳ họp thông qua đường dây điện thoại trực tuyến.

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, khi xây dựng Nghị quyết để thực hiện Nghị định 33, tỉnh căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào từng công việc, từng vị trí chức danh ở xã, thôn, bản và tình hình kinh tế của địa phương.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Trong phiên thảo luận tại hội trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã giải trình làm rõ trách nhiệm chính trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là chính quyền cấp huyện và xã.

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

(Baonghean.vn) - Quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường và Tổng đội TNXP đang đặt ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, ngăn ngừa các tiềm ẩn về mất an ninh trật tự.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 15; Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghệ An giành 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo vận động viên xuất sắc quốc gia... là những thông tin nổi bật ngày 5/12.

Đồng chí Thái Thanh Quý: Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

Đồng chí Thái Thanh Quý: Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu chính sách đặc thù cho các đơn vị sáp nhập

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu chính sách đặc thù cho các đơn vị sáp nhập

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo thuận lợi và nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kiến nghị tỉnh nghiên cứu chế độ, chính sách đặc thù của các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Nghệ An năm 2023

[Infographics] Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 ở Nghệ An đạt được kết quả khá.

Tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu đặt ra

Tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu đặt ra

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung của kỳ họp.