#nhà bếp

13 kết quả

Tránh nhiễm khuẩn từ nhà bếp

Tránh nhiễm khuẩn từ nhà bếp

Nguyên nhân của các bệnh lý nhiễm khuẩn thức ăn đa phần đều bắt đầu từ nguồn thực phẩm. Tuy nhiên, những yếu tố gây nhiễm khuẩn phát sinh ở các khâu khác như dụng cụ làm bếp không sạch, bàn tay người nấu bếp, môi trường bẩn trong gian bếp,… là những yếu tố mà nhiều người nội trợ làm bếp không trú trọng phải nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Có những nguyên tắc đơn giản sau để thực hiện làm bếp an toàn.