Nhà khoa học, chuyên gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp

Các đại biểu tập trung góp ý vào các chương có liên quan đến quyền con người và việc tổ chức bộ máy Nhà nước.

Sáng 28/2, trường Đại học Luật TP HCM phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu lập pháp của Văn phòng Quốc hội  tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội của TP HCM, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia nghiên cứu luật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung góp ý vào các chương có liên quan đến quyền con người và việc tổ chức bộ máy Nhà nước của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhiều đại biểu cho rằng, trong dự thảo lần này, vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được đặt đúng với tầm quan trọng.

Tuy nhiên, cần lưu ý đến việc giới hạn quyền con người, quyền công dân để tránh việc quá mở rộng, hoặc quá thu hẹp; một số từ ngữ cụ thể cũng cần sửa đổi để chính xác hơn. Về chương 5 của dự thảo liên quan đến Quốc hội, nhiều chuyên gia luật cho rằng: đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân, một số quy định trong dự thảo phải được thiết kế lại theo hướng các nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng không giao cho cơ quan thường trực mà phải do chính cơ quan đó quyết định, khắc phục tình trạng “hành chính hóa cơ quan đại diện”. 

Dự thảo lần này cũng cần quy định rõ hơn về tổ chức bộ máy chính quyền, có sự phân định giữa nông thôn và đô thị để thúc đẩy sự phát triển./.


Theo (vov.vn) - L.T