#nhà ở cho công nhân

8 kết quả

Đảm bảo quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân

Đảm bảo quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân

(Baonghean.vn) -  Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, điều cần quan tâm hiện nay tại các Khu công nghiệp chính là phải bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đảm bảo yêu cầu đồng bộ khu nhà ở và các thiết chế văn hóa kèm theo.