Nhận biết và đề phòng bệnh tay-chân-miệng

(Baonghean.vn) Bnh thường xy ra vi tr dưới 5 tui, đặc bit tp trung tr dưới 3 tui. Biu hin sm nht là st nh, chán ăn, mt mi. Trong 1, 2 ngày s xut hin nhng nt ban màu hng ni trên da, sau đó phát trin thành bng nước.

ming tr có dng vết loét, đường kính 4-8mm, thường phía trong khoang ming, trên lưỡi, trên li làm tr nut đau, d nhm ln vi bnh loét ming thông thường. Nhng bng nước ngoài da thường xut hin trong lòng bàn tay, bàn chân, cng chân hoc cánh tay, tr sơ sinh có th ni ban dng sn vùng mông, vùng qun tã lót.

Trong giai đon cp, ngoài du hiu trên còn có th có triu chng ni hch c, hch dưới hàm, ho, s mũi, tiêu chy, bun nôn và nôn. Trong giai đon din tiến, siêu vi gây bnh có th xâm nhp h thn kinh trung ương, xut hin triu chng ri lon tri giác như: lơ mơ, li bì, mê sng hay co git. Tr có th t vong hay phc hi sau thi gian điu tr nhưng vn còn nhng ri lon tâm thn kinh kéo dài.

Bnh nếu nh thì không gây st và có th t khi sau 5-7 ngày, nếu nng thì gây st, nôn hay tiêu chy. Trường hp nng thì tr thường nôn hoc ri lon vn mch, khiến tr quy khóc. Ngoài ra có th nh hưởng đến não khiến tr b co git hoc run chi.


Nếu tr không có nhng biến chng nói trên thì có th để tr điu tr ti nhà bng thuc gim đau, cho tr ăn thc ăn lng, d tiêu, chia thành nhiu ba. Nếu thy tr có các triu chng nng hơn k trên thì nên đưa tr ti cơ s y tế để có bin pháp cha tr kp thi.


Hin bnh này chưa có văcxin đặc tr để phòng nga mà ch mi điu tr theo triu chng. Cách phòng bnh tt nht hin nay vn là vn đề gi v sinh cho tr, đặc bit trong ăn ung. Không nên cho tr mc bnh đến trường hc hoc nơi công cng. Ra tay tr và tay người ln cho tr ăn bng xà phòng trước khi ăn. Che ming, mũi khi ho hay ht hơi. Bo đảm ch thoáng mát, sch s. V sinh sch s các vt dng trong gia đình và đồ chơi ca tr. Không dùng chung đồ ăn ung.


T.V (Tổng hợp)