Nhân rộng các mô hình cây, con hiệu quả ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn)- Đồng bào các dân tộc ở huyện Quỳ Châu tập trung phát triển ngành nghề có thế mạnh như: Trồng rừng, khai thác tiềm năng đất lâm nghiệp; nhân rộng các mô hình cây, con hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2009 đến nay, với sự hỗ trợ của dự án Poris (Dự án giảm nghèo thông qua nâng cao năng lực thể chế), nhân dân huyện Quỳ Châu tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Một số mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Khai thác rừng trồng trên địa bàn Quỳ Châu
Đến nay, huyện Quỳ Châu có gần 15.000 hécta rừng trồng, đạt và vượt mục tiêu ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đặt ra.
Bên cạnh trồng rừng, phát triển chăn nuôi được xác định là một trong những hướng đi bền vững. Trong ảnh, ông Nguyễn Đôn Bính- bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến được sự hỗ trợ của dự án Poris đã phát triển chăn nuôi, thoát nghèo bền vững.
Nuôi cá lồng dọc các sông suối mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có trên 45 mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn huyện, tập trung chủ yếu ở xã Châu Tiến
Trồng cây rễ hương, được xác định là một trong những cây "thế mạnh" của Quỳ Châu. Trên địa bàn Quỳ Châu, hiện đã có gần 100 hécta cây rễ hương, góp phần chủ động cung cấp 1/3 nguyên liệu cho nghề hương trầm của huyện
Nghề làm hương trầm đang phát huy hiệu quả kinh tế ở Quỳ Châu. Trong ảnh, người dân thị trấn Tân Lạc đang phơi chân hương.
Để phục vụ nghề hương trầm, nhiều gia đình mua máy cắt giấy, nâng cao năng suất. Trong ảnh- Gia đình anh Đoàn Doãn Thắng- Khối 1, Thị trấn Tân Lạc được dự án Poris hỗ trợ 14 triệu đồng mua máy cắt giấy làm hương. Ngoài phục vụ cho gia đình, anh còn giúp hàng trăm hộ khác cắt giấy cuốn hương trầm
Từ đầu tháng 9 Âm lịch, các gia đình bắt đầu cuộn hương trầm, phục vụ Xuân Ất Mùi 2015

 Nguyên Sơn- Đào Tuấn