Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường

(Baonghean) - Hôm nay 26/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Chi cục Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức Hội thảo nhân rộng mô hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

 

Tại Hội  thảo, các đại biểu tham luận về thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Báo cáo tham luận và thảo luận của các đại biểu chủ yếu xoay quanh các vấn đề về xử lý rác thải, ô nhiễm do các chất thải từ các nhà máy, khu công nghiệp và việc nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề về bảo vệ môi trường.

 

Kết thúc Hội thảo, ông Trần Mạnh Đồng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29CT/TW của Ban Bí thư về công tác bảo vệ môi trường, vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức nhân dân, nhân rộng mô hình về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.


Anh Văn