Nhân rộng mô hình nông dân tham gia BHXH tự nguyện

(Baonghean.vn) - Chiều 13/7, Bảo hiểm xã hội và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đao 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Mục đích chương trình phối hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân ở nông thôn hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tham gia BHYT; phấn đấu đến năm 2020 đạt 90% hội viên nông dân có thẻ BHYT và 15% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH huyện Thanh Chương rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình nông dân tham gia BHYT tại xã Thanh Yên.

Lãnh đạo 2 đơn vị nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao sức khỏe cho hội viên nông dân, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân. Đồng thời, đánh giá cao các nội dung chương trình phối hợp, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trong triển khai thực hiện, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình nông dân tham gia BHXH tự nguyện; phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT do Hội nông dân thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nông dân.

Minh Quân