Nhân rộng mô hình trồng cây rễ hương

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo đủ nhu cầu nguồn nguyên liệu tại chỗ cho các làng nghề sản xuất hương trầm trên địa bàn, sáng ngày 8/01, tại nhà văn hoá cộng đồng bản Minh Tiến (xã Châu hạnh), Trạm Khuyến nông, khuyến ngư (KNKN) huyện Quỳ Châu đã tổ chức hội thảo tuyên truyền nhân rộng mô hình trồng cây rễ hương cho 50 hội viên nông dân và đại diện các ban của xã 12 xã, thị trấn.
 
Tại hội thảo, các chuyên viên Trạm KNKN huyện đã hướng dẫn cho nông dân nắm bắt được giống cây trồng mới và các kỹ thuật cơ bản trong quy trình trồng, chăm sóc như: Điều kiện sinh thái của cây rễ hương, điều kiện đất trồng, thời vụ trồng, chọn cây giống, các khâu như tưới nước, bón phân và tổ chức đi tham quan mô hình khảo nghiệm.Cán bộ khuyến nông huyện giới thiệu kỹ thuật trồng cây rễ hương cho các hội viên.
 
Qua 3 năm (2009-2012) thực hiện dự án trồng cây rễ hương tại 6 xã (Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Thắng, Châu Phong và thị trấn Tân Lạc) đã đem lại hiệu quả kinh tế, mỗi năm cung cấp gần 200 tấn rễ hương tươi cho các làng nghề, sản xuất được trên 21.000.000 que hương, tổng giá trị đạt gần 8 tỷ đồng. Việc nhân rộng mô hình trồng cây rễ hương đã mở ra một hướng đi mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhân dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo, nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, sinh thái rừng bền vững.


Trần Ngọc Lan