Nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo lan tỏa trong toàn xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
 
Sau 3 năm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động từng năm, có phân công, phân nhiệm cụ thể. Một số nơi đã có những cách làm phù hợp với điều kiện của mình.
 
Việc đưa chuyên đề học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát nhiệm vụ thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí công tác. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan đơn vị, nên dễ thực hiện.
 
Ở nhiều tỉnh, thành, nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên tạo những chuyển biến trong tác phong lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, đảng viên được quần chúng ghi nhận, như: đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới…
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng… Việc cụ thể hoá các nội dung còn chậm, nội dung dài; nội dung đăng ký cuả cán bộ đảng viên còn chung chung, thiếu cụ thể, việc lựa chọn và tập trung giải quyết, nhiều nơi kết quả chưa rõ, việc đưa nội dung vào chương trình giáo dục còn chậm…
 
Trong năm 2014, tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cuả cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập và làm theo Bác cho phù hợp, có hiệu quả với từng địa phương đơn vị và địa bàn ngoài nước; đổi mới hình thức tuyên truyền; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh Thường trực Ban Bí thư khẳng định: “Trong 3 năm qua ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, gắn với các hoạt động thực tiễn ở từng địa phương. Nhiều địa phương đã giải quyết dứt điểm các nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở địa phương, cơ sở”. Đồng chí yêu cầu, năm 2014, lãnh đạo các địa phương cần xác định sâu sắc hơn nữa tinh thần Chỉ thị 03, cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TƯ4. Cần quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng những mô hình hay, cách làm giỏi tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.
 
Thanh Nga