Nhiệm vụ của báo chí là tạo đồng thuận và động lực

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ đạo báo chí không được sa đà, chạy theo nhu cầu hưởng thụ tầm thường mà phải có vai trò định hướng dư luận xã hội theo yêu cầu cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Sáng 22/4, tại TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng; Ủy viên T.Ư Đảng, TBT báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, các hội, chi hội nhà báo trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò và kết quả toàn diện về mặt tổ chức, nghiệp vụ, đối ngoại, hoạt động xã hội – từ thiện… trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2015, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X.  Ông cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua. Đó là vai trò định hướng chính trị cho các nội dung thông tin báo chí của Hội Nhà báo chưa được phát huy đầy đủ.
Nhiệm vụ của báo chí là tạo đồng thuận và động lực

Việc nắm bắt diễn biến, khuynh hướng tư tưởng của hội viên, việc lên tiếng bảo vệ những nhà báo bị đe doạ, hành hung cũng như phê bình các nhà báo lợi dụng chức trách của mình để làm chuyện tiêu cực chưa kịp thời, một số trường hợp đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, tạo vấn đề phức tạp. Chất lượng cán bộ làm công tác hội cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện nay.

Ông Thưởng đề nghị trong thời gian tới, hoạt động của Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, động viên sự sáng tạo, cống hiến của các nhà báo. Xây dựng tổ chức hội thực sự là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối, giao lưu, tin cậy và chia sẻ của các hội viên.

Theo ông Võ Văn Thưởng, việc bồi dưỡng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người làm báo cần được quan tâm, tăng cường hơn trong bối cảnh đời sống truyền thông và đời sống xã hội tuy phong phú, đa dạng, sinh động nhưng nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, như lợi dụng  sự tự do dân chủ để hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại những giá trị và mục tiêu của báo chí cách mạng.

Một bộ phận người cầm bút thể hiện sự non kém nghề nghiệp, xa rời thực tiễn. Nhiều nhà báo không chỉ đứng ngoài mà đôi khi còn tự cho mình cái quyền đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình. Một số người cầm bút có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức. Nếu các cấp hội nhà báo, các chi hội, cơ quan báo chí thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi, tìm kiếm sự suy thoái của người cầm bút trong từng thông tin, bài viết, chuyên đề thì có thể phát hiện để chấn chỉnh, phòng chống sự suy thoái của người cầm bút.

“Hội Nhà báo là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp nhưng chỗ này chỗ khác chỉ nhấn mạnh tính chất xã hội nghề nghiệp. Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta là phải định hướng dư luận xã hội phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nhiều người trong chúng ta hay nói căn cứ theo nhu cầu của người đọc, vin vào nhu cầu hưởng thụ của một bộ phận người đọc nào đó để thiết kế trang báo, đưa bài nào lên trang nhất, vào trang trong… Phải thống nhất với nhau, có những nội dung phục vụ cho nhu cầu, sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải đưa trang trọng, còn những vấn đề nào trong chức trách, nhiệm vụ theo quy định thì các tờ báo được quyền chủ động tối đa” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên Giáo T.Ư đề nghị Hội Nhà báo tích cực tham gia vào việc triển khai thực hiện đề án quy hoạch báo chí. Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để tạo ra sự thống nhất về ý chí trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra động lực để quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Các đại biểu dự hội nghị đã có 13 tham luận thảo luận sôi nổi các vấn đề trong thực tiễn công tác hội và làm nghề. Hội cũng làm công tác tổng kết và khen thưởng thi đua năm 2015.

Theo Tiền phong