Pháp luật

Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là gì?

G.H 31/05/2024 10:28

Anh Nguyễn Văn Hòa trú tại huyện Tân Kỳ hỏi: Cơ cấu của Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố được quy định như thế nào? Thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự có nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Khoản 3, Điều 2, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.

1. Về cơ cấu của tổ bảo vệ an ninh trật tự

Theo Điều 16, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 thì tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

- Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và được niêm yết công khai.

- Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

cong-an-xa-tri-le-huyen-que-phong-phoi-hop-voi-don-bien-phong-tri-le-tuyen-truyen-phap-luat-ve-de-an-xa-bien-gioi-sach-ve-ma-tuy.-anh-tu-lieu-dv..jpeg
Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền pháp luật về Đề án xã biên giới sạch về ma tuý. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

2. Về nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được quy định tại Khoản 4, Điều 16, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 như sau:

a) Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

b) Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi chưa có Tổ trưởng, Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng ủy quyền;

c) Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự quản lý, phân công của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

d) Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO