Nhiều địa phương ở Nghệ An trích ngân sách hỗ trợ cho các giáo viên dạy tăng giờ

(Baonghean.vn) - Việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, cũng để đáp ứng nhu cầu của học sinh và tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Năm học 2020 - 2021, toàn huyện Diễn Châu thiếu gần 150 giáo viên tiểu học để đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên dạy học 2 buổi/ngày là 1,4 giáo viên/lớp. Trong đó, có những trường thiếu từ 3 - 5 giáo viên, như Trường Tiểu học Diễn Trung, Tiểu học Diễn Thịnh và Tiểu học Diễn Tân.

Việc thiếu giáo viên gây khó khăn cho các trường trong việc bố trí tổ chức dạy học, nhất là khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày với trung bình từ 30 - 32 tiết/tuần. Trước thực tế này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các trường trả kinh phí cho người dạy quá số tiết định mức hoặc hợp đồng đủ giáo viên theo quy định (trong khi chờ chỉ tiêu để tuyển dụng mới) với mức hỗ trợ là 3.500.000 đồng/giáo viên/tháng. Hiện nay, huyện Diễn Châu đã cấp kinh phí hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các trường từ tháng 9 đến tháng 12/2020 giúp các trường kịp thời có đủ kinh phí để chi trả lương tăng giờ cho giáo viên.

Giờ học Tin học của học sinh Trường Tiểu học Làng Sen (Nam Đàn). Ảnh: M.H

Ngoài bậc tiểu học, huyện Diễn Châu cũng cấp kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng trong học kỳ 1 để hỗ trợ cho các trường mầm non thiếu giáo viên. Dự kiến, mức kinh phí hỗ trợ cho cả 2 bậc học trong năm học này là khoảng 11 tỷ đồng. Ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết: Mức hỗ trợ này chưa đủ để chi trả thêm giờ cho giáo viên theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Tuy nhiên, huyện mong muốn các giáo viên chia sẻ thêm khó khăn với các nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường. Cùng với mức hỗ trợ này, học sinh trên địa bàn huyện Diễn Châu không phải đóng tiền học 2 buổi/ngày.

Ngoài huyện Diễn Châu, một số địa phương khác cũng đã trích kinh phí chi trả lương để thuê thêm giáo viên hợp đồng và trả tăng tiết cho giáo viên trong bối cảnh thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng ở các nhà trường. Trong đó, huyện Nam Đàn trích khoảng 3,5 tỷ đồng và huyện Quế Phong là hơn 200 triệu đồng, đảm bảo học sinh không phải đóng thêm tiền học 2 buổi/ngày.

Trước đó, Nghệ An là một trong những địa phương tổ chức tốt việc dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh bậc tiểu học với tỷ lệ gần 100%. Tuy nhiên, từ đầu năm học 2018 - 2019, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn sau khi tạm dừng Quyết định 1517. Đến tháng 12/2018, UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn về việc dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và thỏa thuận mức đóng góp của cha mẹ học sinh và sau đó ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Nội vụ về Hướng dẫn việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2018 - 2019. 

Tiết sinh hoạt ngoài giờ của học sinh Trường Tiểu học Diễn Tân (Diễn Châu). Ảnh: M.H

Thời gian qua, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, vì bậc tiểu học thiếu gần 2.000 giáo viên. Vì thế, để giải quyết bài toán này, các trường học đều tổ chức thu dạy học 2 buổi/ngày theo hình thức thỏa thuận và căn cứ vào định mức giáo viên được giao cho các nhà trường.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện tỷ lệ giáo viên tiểu học trên toàn tỉnh là 1,32 giáo viên/lớp (trong khi đó theo quy định tối thiểu là 1,4 giáo viên/lớp). Tuy nhiên, có những địa phương tỷ lệ này rất thấp, như thị xã Hoàng Mai là 1,17 giáo viên/lớp, cáchuyện Đô Lương, Quỳnh Lưu là 1,23 giáo viên/lớp, huyện Nghi Lộc là 1,28 giáo viên/lớp.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục tiểu học thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo và cân đối nguồn lực cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, không huy động đóng góp của phụ huynh học sinh.