Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước

(Baonghean) - Năm 2014, mặc dù có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến công tác thu, chi và điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh, song ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh nhà. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ Sở Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ Sở Tài chính.
Năm 2014, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 7,24% so với năm 2013; một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể: Tổng thu ngân sách năm 2014 là 7.656 tỷ đồng, tăng 13,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2013.
Trong đó: Thu nội địa đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 10,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 19,4% so với năm 2013. Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thu nội địa đạt 5.620 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2013; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 31,9% so với dự toán và tăng 29% so với năm 2013;  Thu xổ số kiến thiết đạt 15 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014 đạt 19.394 tỷ đồng, tăng 20,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 5.175 tỷ đồng, tăng 87,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao; chi thường xuyên đạt 14.219 tỷ đồng, tăng 8,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thường xuyên đã đảm bảo cho các hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề; y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao; quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như kinh phí mua thẻ BHYT tăng thêm, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ đất trồng lúa, thăm hỏi chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công; kinh phí phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, sâu hại lúa,...
Để đạt được những kết quả nêu trên trong năm 2014, ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh nhà; từ đó đạt một số thành tích nổi bật như :
- Về công tác điều hành ngân sách: Sở Tài chính đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế phân công, phân cấp quản lý và điều hành ngân sách; tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách phù hợp các chế độ, chính sách và tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; giao chế độ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 43/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Dự toán thu - chi ngân sách được công khai chi tiết rõ ràng, cụ thể cho các cấp ngân sách, cho các ngành, các đơn vị, tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đối với những khoản chi đột xuất như các chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,... Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo chế độ quy định.  
- Về công tác cấp phát và quản lý thu chi ngân sách: Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách trên hệ thống quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis). Từ đó, tạo điều kiện cho các cơ quan, ban, ngành và địa phương sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin qua hệ thống TABMIS, phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách. Cấp phát kịp thời các khoản kinh phí cho các đơn vị theo tiến độ và đột xuất như: kinh phí phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, bồi thường GPMB,  an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh,...
- Sở Tài chính đã thực hiện chế độ báo cáo thu, chi ngân sách hàng tháng, quý và năm gửi UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết toán và khoá sổ ngân sách cuối năm kịp thời để tổng hợp quyết toán NSNN năm 2013, báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước khu vực II và trình HĐND tỉnh phê chuẩn đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Sở Tài chính đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính từ luân chuyển văn bản, hồ sơ thủ tục cấp phát cho đến quy trình cấp phát ngân sách nhà nước theo hướng dân chủ, công khai, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.  Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản theo các quy định của Trung ương và của tỉnh ban hành.
Cán bộ Phòng Đầu tư, Sở Tài chính xử lý công việc cuối năm.
Cán bộ Phòng Đầu tư, Sở Tài chính xử lý công việc cuối năm.
Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội quy của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Trong năm, Sở Tài chính đã tổ chức được các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn cho chủ tài khoản, kế toán  theo định kỳ trong toàn tỉnh; tập huấn chế độ quản lý tài chính đầu tư cho các chủ đầu tư và một số UBND các huyện, thành, thị.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 nói chung và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 nói riêng. Trên tinh thần đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung:
- Một là, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tập trung triển khai thực hiện các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 như các Luật thuế sửa đổi bổ sung: Luật Thuế GTGT, Luật Thuế Tài nguyên, Luật Thuế TNCN, Luật Quản lý thuế...
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thu và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Quản lý các nguồn thu trên địa bàn, rà soát để nắm chắc nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn.
- Hai là, các ngành, các cấp, các đơn vị cần tập trung phân bổ dự toán theo khớp đúng dự toán chi được Chủ tịch UBND tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi để giao dự toán cho các đơn vị thụ hưởng. 
- Ba là, chủ động bố trí kinh phí thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán năm 2015 đối với các đối tượng chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo và đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Không sử dụng công quỹ, tài sản của Nhà nước để liên hoan, chiêu đãi, biếu, cho không đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Ất Mùi 2015. Theo dõi sát sao diễn biến giá cả để có tham mưu xử lý kịp thời. Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại. Kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá, không để giá cả biến động sau Tết.
Nguyễn Xuân Hải
Giám đốc Sở Tài chính

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thả cá giống xuống sông Giăng. Ảnh: Bá Hậu

Thả 2 tấn cá giống trên sông Giăng và sông Lam

(Baonghean.vn) - Chiều 2/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông, Đô Lương, Tương Dương đã tiến hành thả cá xuống lưu vực sông Giăng và sông Lam. 

Tài sản

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng

(Baonghean.vn) - Gần 1 tuần nay, tại Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu. Trong 2 ngày 1 và 2/3, ở các huyện miền núi, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Người dân phải tìm cách ứng phó, phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi…

Tăng trưởng tín dụng gặp khó?

Tăng trưởng tín dụng gặp khó?

(Baonghean.vn) - 2 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ huy động và cho vay của các ngân hàng đều đạt thấp so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy những khó khăn đang đối diện các doanh nghiệp và nền kinh tế…

Vụ Đông Xuân 2023-2024, bản Chắn (Thị trấn Thạch Giám, Tương Dương) liên kết với Viện Sinh học Nông nghiệp Việt Nam trồng khoai tây thương phẩm. Ảnh: T.P

Khoai tây ‘liên kết’ bén đất rẻo cao Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả như: sắn, ngô… sang trồng khoai tây theo mô hình liên kết với doanh nghiệp, nông dân rẻo cao Tương Dương đã có một vụ đông xuân bội thu. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho đồng bào nơi đây.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Quanh việc Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 bị đề nghị xử phạt hành chính

Quanh việc Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 bị đề nghị xử phạt hành chính

(Baonghean.vn) - UBND thành phố Vinh vừa đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 số tiền 210 triệu đồng trong việc thực hiện thi công công trình mới. Điều này liệu có  bất ngờ đối với một dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ hơn 10 năm trước ?

Nuôi ngựa

Kỳ Sơn nỗ lực bảo tồn giống ngựa bản địa

(Baonghean.vn) - Nếu như trước đây, ngựa bản địa được nuôi khá nhiều tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn thì hiện nay, số lượng ngựa ngày càng giảm, nguy cơ mất giống ngựa quý này đang hiện hữu. Hiện nay, các ban ngành, địa phương đang nỗ lực bảo tồn giống ngựa này.

Xuân Hoàng

Ra Tết, tôm thương phẩm ở Nghệ An khan hàng, giá tăng cao

(Baonghean.vn) - Ra Tết, tôm thương phẩm trên địa bàn Nghệ An khan hàng, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, khiến giá tăng mạnh. Loại tôm cỡ 20 con/kg có giá 330.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 270.000 đồng/con... tăng 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.