Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước

(Baonghean) - Năm 2014, mặc dù có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến công tác thu, chi và điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh, song ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh nhà. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ Sở Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ Sở Tài chính.

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 7,24% so với năm 2013; một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể: Tổng thu ngân sách năm 2014 là 7.656 tỷ đồng, tăng 13,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó: Thu nội địa đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 10,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 19,4% so với năm 2013. Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thu nội địa đạt 5.620 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2013; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 31,9% so với dự toán và tăng 29% so với năm 2013;  Thu xổ số kiến thiết đạt 15 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014 đạt 19.394 tỷ đồng, tăng 20,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 5.175 tỷ đồng, tăng 87,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao; chi thường xuyên đạt 14.219 tỷ đồng, tăng 8,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thường xuyên đã đảm bảo cho các hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề; y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao; quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như kinh phí mua thẻ BHYT tăng thêm, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ đất trồng lúa, thăm hỏi chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công; kinh phí phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, sâu hại lúa,...

Để đạt được những kết quả nêu trên trong năm 2014, ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh nhà; từ đó đạt một số thành tích nổi bật như :

- Về công tác điều hành ngân sách: Sở Tài chính đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế phân công, phân cấp quản lý và điều hành ngân sách; tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách phù hợp các chế độ, chính sách và tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; giao chế độ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 43/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự toán thu - chi ngân sách được công khai chi tiết rõ ràng, cụ thể cho các cấp ngân sách, cho các ngành, các đơn vị, tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đối với những khoản chi đột xuất như các chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,... Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo chế độ quy định.  

- Về công tác cấp phát và quản lý thu chi ngân sách: Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách trên hệ thống quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis). Từ đó, tạo điều kiện cho các cơ quan, ban, ngành và địa phương sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin qua hệ thống TABMIS, phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách. Cấp phát kịp thời các khoản kinh phí cho các đơn vị theo tiến độ và đột xuất như: kinh phí phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, bồi thường GPMB,  an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh,...

- Sở Tài chính đã thực hiện chế độ báo cáo thu, chi ngân sách hàng tháng, quý và năm gửi UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết toán và khoá sổ ngân sách cuối năm kịp thời để tổng hợp quyết toán NSNN năm 2013, báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước khu vực II và trình HĐND tỉnh phê chuẩn đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính từ luân chuyển văn bản, hồ sơ thủ tục cấp phát cho đến quy trình cấp phát ngân sách nhà nước theo hướng dân chủ, công khai, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.  Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản theo các quy định của Trung ương và của tỉnh ban hành.

Cán bộ Phòng Đầu tư, Sở Tài chính xử lý công việc cuối năm.
Cán bộ Phòng Đầu tư, Sở Tài chính xử lý công việc cuối năm.

Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội quy của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trong năm, Sở Tài chính đã tổ chức được các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn cho chủ tài khoản, kế toán  theo định kỳ trong toàn tỉnh; tập huấn chế độ quản lý tài chính đầu tư cho các chủ đầu tư và một số UBND các huyện, thành, thị.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 nói chung và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 nói riêng. Trên tinh thần đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung:

- Một là, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tập trung triển khai thực hiện các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 như các Luật thuế sửa đổi bổ sung: Luật Thuế GTGT, Luật Thuế Tài nguyên, Luật Thuế TNCN, Luật Quản lý thuế...

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thu và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Quản lý các nguồn thu trên địa bàn, rà soát để nắm chắc nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn.

- Hai là, các ngành, các cấp, các đơn vị cần tập trung phân bổ dự toán theo khớp đúng dự toán chi được Chủ tịch UBND tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi để giao dự toán cho các đơn vị thụ hưởng. 

- Ba là, chủ động bố trí kinh phí thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán năm 2015 đối với các đối tượng chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo và đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Không sử dụng công quỹ, tài sản của Nhà nước để liên hoan, chiêu đãi, biếu, cho không đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Ất Mùi 2015. Theo dõi sát sao diễn biến giá cả để có tham mưu xử lý kịp thời. Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại. Kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá, không để giá cả biến động sau Tết.

Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc Sở Tài chính

Tin mới

Trao tặng

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trao 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.
Người lao động tham gia phỏng vấn xuất cảnh sang các thị trường có thu nhập cao. Ảnh: CSCC

Lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc: Đừng để 'quýt làm cam chịu'

(Baonghean.vn) - Trong thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 8 huyện trong cả nước, thì Nghệ An có tới 3 huyện gồm Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò. Đây đều là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.
Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.
Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Kinh hoàng hay khủng khiếp là những gì người dân diễn tả về trận lũ xảy ra ngày 2/10 tại huyện Kỳ Sơn. Như một cơn thịnh nộ, dòng lũ dữ cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó. Những hình ảnh dưới đây sẽ còn ám ảnh không chỉ đối với người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén mà sẽ là ký ức không thể quên đối với bất cứ ai từng nhìn thấy.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Dân tộc

Cần quan tâm đầu tư các công trình cấp thiết, tạo động lực phát triển vùng dân tộc, miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến đề xuất của các đại biểu tại phiên thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10,  thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã hướng về Kỳ Sơn để cùng sẻ chia với đồng bào vùng lũ, trong đó, tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt ra quân. Tại TP.Vinh, sáng ngày 5/10, thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cùng một số đơn vị trực thuộc đã chuyển nhiều tấn hàng lên với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua tại Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

(Baonghean.vn) - “Cà Nóng chu du Trường Sa” - tác phẩm thiếu nhi đầu tiên của tác giả Bùi Tiểu Quyên vừa được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5, năm 2022. Cuốn sách viết về biển đảo, với sự thể hiện khá mới mẻ của nữ nhà văn trẻ đã đạt giải C (không có giải A, B ở hạng mục sách thiếu nhi).