Nhiều hoạt động thiết thực dành cho các em nhỏ

(Baonghean.vn) - Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2013 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, huyện Kỳ Sơn chỉ đạo tất cả cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể triển khai các nội dung chăm sóc, giáo dục cho trẻ ở 21 xã, thị trấn.

Trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, huyện đã tổ chức phát động, chọn làm điểm ở xã Bắc Lý, trao 28 suất quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời các xã khác tiến hành nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, khuyến khích các em nhỏ đồng bào các dân tộc vươn lên trong cuộc sống.

Phòng Lao động thương binh xã hội phối hợp với Phòng văn hóa- thông tin, Phòng giáo dục- đào tạo, Quỹ bảo trợ trẻ em tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho các tầng lớp nhân dân; Chú trọng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Các nội dung hành động đều hướng tới mục tiêu “tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”. Huyện Kỳ Sơn hiện có 24.897 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 19.420 em các dân tộc thuộc diện nghèo đói.


Nguyên Sơn