Nhiều nhà máy đường giảm giá mua mía

(Baonghean) - Với lý do khó khăn từ thị trường tiêu thụ, một số nhà máy đường trên địa bàn như Tate & Lyle, Nhà máy đường Sông Lam  giảm giá mía từ 900 ngàn đồng/ tấn xuống còn 870 ngàn  đồng/tấn, Nhà máy đường Sông Lam giảm từ 900 ngàn đồng/tấn xuống còn 880.000 đồng /tấn. Nhà máy đường Tate & Lyle còn áp dụng chế độ mua mía có độ đường khác nhau:  Mía có độ đường dưới 9,5 CCS sẽ bị trừ 60.000 đồng mỗi CCS, mía có độ đường cao sẽ được thưởng 60.000 đồng mỗi CCS. Nhà máy đường Sông Con hiện có giá mua mía cao nhất: 910.000 đồng/ tấn (như cam kết với nông dân trồng mía từ đầu vụ).


Châu Lan