Nhiều ý kiến phản biện, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều ý kiến đề xuất cần dành thời lượng thỏa đáng cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp.
s
Chiều 7/8, Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị  góp ý, phản biện xã hội dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cần xác định rõ động lực

Để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành góp ý với nhiều hình thức. Qua tổng hợp đến ngày 6/8/2020, có 21 huyện, thành, thị xã và 27 tổ chức thành viên gửi báo cáo góp ý với gần 400 lượt ý kiến tham gia.

Tại hội nghị, góp ý, phản biện vào báo cáo chính trị, các ý kiến cơ bản đồng tình cao với tổng thể dự thảo báo cáo chính trị; nhiều ý kiến cũng bày tỏ nhiều trăn trở và đề xuất, bổ sung nhiều vấn đề liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông
Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế của UBMTTQ tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều đại biểu quan tâm, trăn trở đến việc xác định ngành công nghiệp động lực. Theo ông Hồ Sỹ Hòa - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của UBMTTQ tỉnh, ngoài các ngành chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng, dệt may tương đối rõ thì tỉnh cần tập trung phát triển ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử..., từ đó có cơ chế xây dựng hạ tầng và các điều kiện khác để phát triển.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế của UBMTTQ tỉnh cho rằng, công nghiệp động lực của Nghệ An cần xác định đó là công nghiệp phụ trợ với một số sản phẩm cụ thể tham gia vào một số “mắt xích” chuỗi giá trị toàn cầu. 

Ông Phan Duy Hùng - VCCI tại Nghệ An cho rằng cần có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và ý thức trách nhiệm trước công việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phan Duy Hùng - đại diện VCCI tại Nghệ An cho rằng cần có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và ý thức trách nhiệm trước công việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với phát triển thành phố Vinh, có ý kiến cũng đề xuất tỉnh cần quan tâm định hướng phát triển KCN Đông Hồi - Hoàng Mai; bởi đây là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Ngoài xác định công nghiệp động lực, vùng trọng tâm phát triển, một số ý kiến cũng trăn trở khi đưa ra so sánh một số tỉnh như Đồng Nai, Bắc Ninh hiện nay có khoảng 70 - 80 người dân/doanh nghiệp, trong khi đó Nghệ An đang nằm ở con số 254 người dân/doanh nghiệp; vì vậy để đạt được chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp ở giai đoạn 2020 - 2025, cần có giải pháp cụ thể tạo động lực và môi trường cho doanh nghiệp phát triển.

Nhiều ý kiến cũng phản biện, đề xuất cần tăng dung lượng về giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; gắn phát triển nguồn nhân lực - đây là tài nguyên quan trọng của Nghệ An. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn tới, bên cạnh đào tạo cần phải quan tâm thu hút gắn với bố trí đúng chuyên môn, năng lực, sở trường, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ phát huy.

Một số ý kiến cũng cho rằng, báo cáo chính trị cần đảm bảo hài hòa về giữa yếu tố phát triển kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo sức khỏe cho người dân…

Ông Hồ Bá Võ - Thành viên Hội đồng tư vấn pháp luật của Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất tỉnh phải có giải pháp chăm lo sức khỏe cho nhân dân ở khâu phòng bệnh hơn chữa bệnh thông qua việc đảm bảo cho dân ăn sạch, uống sạch và thở sạch. Ảnh: Mai Hoa
Ông Hồ Bá Võ - Thành viên Hội đồng tư vấn pháp luật của Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất tỉnh phải có giải pháp chăm lo sức khỏe cho nhân dân Ảnh: Mai Hoa

Chăm lo công tác xây dựng Đảng

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhiều ý kiến tham gia phản biện tại hội nghị đề xuất tỉnh cần có thời lượng thỏa đáng cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở Nghệ An; công tác nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thuyết phục.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất phải có giải pháp nâng cao tính đấu tranh tự phê và phê bình trong chi bộ; khơi dậy tinh thần nói thẳng, nói thật, phải khắc phục cho được tình trạng thấy đúng không bảo vệ, ủng hộ và thấy sai không đấu tranh.

Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, tránh tình trạng lo lắng đến số lượng kết nạp mà xem nhẹ chất lượng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng tỉnh
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi ý kiến thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, một số ý kiến cũng đề xuất phải cải cách hành chính trong công tác Đảng, không rập khuôn trong việc yêu cầu đối với đảng viên không có chức vụ kiểm điểm về nội dung tham nhũng hay yêu cầu đảng viên về hưu, cao tuổi viết thu hoạch sau học tập các nghị quyết…

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia góp ý, phản biện tại hội nghị và hứa sẽ tổng hợp đầy đủ gửi tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia góp ý, phản biện tại hội nghị và hứa sẽ tổng hợp đầy đủ gửi tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh ý kiến của các đại biểu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề xuất tỉnh bổ sung vào 2 nghị quyết và 1 đề án cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất tỉnh bổ sung 2 nghị quyết và 1 đề án cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Mai Hoa.

Bên cạnh ý kiến của các đại biểu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề xuất tỉnh bổ sung 2 nghị quyết và 1 đề án cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội;

Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động và hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ: Tin tưởng thế hệ trẻ sẽ phát huy bản lĩnh, vượt qua thách thức, cống hiến hết mình cho đất nước

Thủ tướng Chính phủ: Tin tưởng thế hệ trẻ sẽ phát huy bản lĩnh, vượt qua thách thức, cống hiến hết mình cho đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng thanh niên Việt Nam sẽ phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần, cống hiến hết mình vì một đất nước hùng cường, hạnh phúc, ấm no. 
Sức sống mới ở làng Phan

Sức sống mới ở làng Phan

(Baonghean.vn) - Về làng Phan, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên), thật ấn tượng với những trang trại rộng lớn, những cánh đồng kiểu mẫu, những con đường hoa đầy màu sắc, rợp cờ Tổ quốc. Khung cảnh toát lên sự yên bình, gắn kết cộng đồng trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng…
Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn

Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực vượt khó về đích xây dựng nông thôn mới. Ngày 25/3 tới đây, huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ đón Bằng đạt chuẩn huyện NTM và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.
Tư thế lái xe an toàn chuẩn dành cho phụ nữ

Tư thế lái xe an toàn chuẩn dành cho phụ nữ

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù đã thắt dây an toàn, phụ nữ lái xe vẫn có nguy cơ bị thương nặng khi va chạm cao hơn 47% so với nam giới do tầm vóc nhỏ hơn và vị trí lái xe chưa chuẩn. 
Xuân Hoàng

Vì sao cá trích xứ Nghệ đặc biệt thơm ngon?

(Baonghean.vn) - Cá trích xứ Nghệ lâu nay được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là cá được đánh bắt gần bờ bằng bè mảng còn tươi xanh. Vậy vì sao cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ được khách hàng đánh giá là béo và thơm ngon hơn các nơi khác?
Nghệ An: Gấp rút hoàn thành việc xây dựng 2.420 ngôi nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới

Nghệ An: Gấp rút hoàn thành việc xây dựng 2.420 ngôi nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới

(Baonghean.vn) - Chiều 21/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào; Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả; Hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh... là những nội dung chính trong ngày 21/3.
U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) -U17 Viettel thể hiện đẳng cấp vượt trội đã giành chiến thắng trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết U17 Quốc gia 2023. Chiến thắng này giúp U17 Viettel lần thứ 2 vô địch U17 Quốc gia. Trận đấu chung kết diễn ra vào lúc 15h00, ngày 21/3 trên sân vận động PVF.
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã điều chỉnh tăng mức xả nước xuống hạ du từ 50 m3/s lên 160 m3/s để nâng cao mực nước sông Lam, đảm bảo các trạm bơm có thể bơm được nước vào đồng ruộng, phục vụ chống hạn và sản xuất vụ Xuân 2023.