Nhịp cầu bạn đọc

Bạn đọc và tòa soạn:
 
* Từ ngày 8/7 đến 22/7/2014, Báo Nghệ An tiếp, nhận được đơn, thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo sau:
 
- Ông Lê Quang Nhung ở xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ (Thị xã Thái Hoà) kiến nghị về việc: Năm 1994, UBND huyện Nghĩa Đàn xét bán cho gia đình ông một suất đất tại Thị trấn Thái Hoà (nay là Thị xã Thái Hoà) lúc đó chỉ xét bán và giá đất do UBND tỉnh quyết định không có đấu giá QSD đất như bây giờ. Ông đã nộp tiền đầy đủ theo giá quy định của tỉnh. Nhưng đến nay đã 19 năm gia đình ông vẫn chưa được giao đất. Mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan thuộc Thị xã Thái Hoà cũng như tỉnh Nghệ An nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
 
- Ông Nguyễn Hoá ở xóm 1, xã Hồng Long (Nam Đàn) tố cáo ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Hồng Long, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Long, bà Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ chính sách xã Hồng Long, ông Nguyễn Hồ Bá - Trưởng phòng Công thương huyện Nam Đàn làm sai chế độ, chính sách ưu đãi đối với thương binh, trong đó có gia đình ông Nguyễn Quang Trung ở xóm 1 - xã Hồng Long, thương binh 4/4, đảng viên, cán bộ hưu trí.
 
- Ông Trương Nam Chiến ở khối 3, Thị trấn Diễn Châu khiếu nại về việc: Năm 2010, ông có đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Diễn lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép thuộc quyền sử dụng đất của gia đình ông, đã được Toà án nhân dân huyện Diễn Châu thụ lý. Ngày 25/8/2014, Toà án nhân dân huyện Diễn Châu có Quyết định số 01/2011/QĐST tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và ông Nguyễn Hữu Diễn với lý do đợi kết quả giải quyết vụ án ông Nguyễn Hữu Diễn khởi kiện UBND huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua mà Toà án nhân dân huyện Diễn Châu vẫn chưa giải quyết xong lý do của việc tạm đình chỉ vụ án ông Chiến khởi kiện. Ông đề nghị sớm đưa vụ án ra xét xử để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Tòa soạn và Bạn đọc:
 
* Tuần qua Báo Nghệ An chuyển công văn: 
 
- Phiếu chuyển số: 351/PC.BĐ/BNA ngày 14/7/2014 đến UBND Thị xã Thái Hoà về kiến nghị của  ông Lê Quang Nhung, xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ (Thị xã Thái Hoà).
 
Gia Huy