Nhịp cầu bạn đọc

Bạn đọc & Tòa soạn

* Từ ngày 30/7 đến 6/8, Báo Nghệ An đã tiếp, nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị sau:

- Ông Chế Đình Lai, xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khiếu nại: Gia đình ông được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại với diện tích 1.400m2, năm 1997, UBND huyện đã cấp bìa số 879/QSDĐ/133. Thực hiện QĐ của UBND tỉnh, Ban Địa chính xã làm bìa mới cho gia đình ông trên mảnh đất đó đo được 1.396m2 trong đó 1.028m2 là đất ở nông thôn và 368m2 là đất trồng cây lâu năm hạn sử dụng đến hết ngày 16/7/2062. Ban Địa chính đã cắt xén đất của gia đình ông như trên là trái với pháp luật. Bởi theo quy định của UBND tỉnh cho phép đất ở thuộc diện nông thôn là 1.500m2 mà đất của gia đình ông mới chỉ 1396m2.

- Ông Bùi Văn Hà, công dân xóm Xuân Điền, Thanh Hà, huyện Thanh Chương khiếu nại: Gia đình ông sinh sống trên mảnh đất đang ở từ năm 1985 và đã có Giấy chứng nhận QSDĐ. Xóm trưởng thông báo, xóm được làm con đường từ Dự án 135, gia đình nào có con đường đi qua phải hiến 1m2 đất để làm đường lấy tim là con đường cũ. Chủ trương đó chưa có bàn bạc, đồng ý của dân. Khi thi công xóm trưởng đã  chỉ đạo máy húc quá phạm, cưỡng chế đặt cống vào mương thoát nước gây khó khăn cho gia đình trong canh tác đất về mọi mặt, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình ông.

- Ông Nguyễn Đức Phúc, công dân xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn khiếu nại: Gia đình ông đồng ý với UBND xã Khánh Sơn đổi đất của gia đình để làm nhà văn hóa xóm 13. Biên bản cam kết đổi theo nguyên tắc “1 đổi 1 theo thực tế”. Tuy nhiên, quyết định giao đất cho gia đình không đúng theo diện tích cũ của gia đình và việc phân chia đất ở và đất vườn cũng không đúng.

Tòa soạn & Bạn đọc

* Tuần qua Báo Nghệ An chuyển công văn:

- Phiếu chuyển số 380 /PC.BĐ/BNA ngày 5/8/2013 đến UBND Thành phố Vinh về đơn của ông Nguyễn Doãn Chu thường trú ở khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh

- Phiếu chuyển số 382/PC.BĐ/BNA ngày 5/8/2013 đến UBND Thành phố Vinh về đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lục, công dân khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh

- Phiếu chuyển số 381/PC.BĐ/BNA ngày 5/8/2013 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An, UBND thuyện Diễn Châu về đơn khiếu nại của bà Trần Thị Lực, công dân xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu

Phiếu chuyển số 383/PC.BĐ/BNA ngày 5/8/2013 đến UBND huyện Diễn Châu bài phản ánh về ông Chu Hồng Kính, công dân xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An)


Thảo Nhi