NHNN chi nhánh Nghệ An và Đảng ủy khối Doanh nghiệp ký qui chế phối hợp công tác

(Baonghean.vn) - Chiều 12/9, BTV Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An tổ chức lễ ký kết qui chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị.
 
Theo đó, hai bên có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng các Ngân hàng thuộc Đảng bộ khối và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh quản lý trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ; cung cấp trao đổi các thông tin liên quan phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mỗi bên. Hai bên ký kết quy chế phối hợp.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn. Hiện nay, có 14 chi nhánh ngân hàng thương mại có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp.


Khánh Ly