Nhôn Mai ngày mới

(Baonghean) - Từ lâu, Nhôn Mai (huyện Tương Dương) được biết đến là một xã vùng biên, địa hình phức tạp, giao thông cách trở, việc phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo trên 90%. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt đời sống ở Nhôn Mai đã có những chuyển biến tích cực.

Một số hình ảnh P.V Báo Nghệ An ghi lại nơi được chọn thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới...

Giúp nhau dựng nhà mới.Mở đường vào Nhôn Mai.Đường bê tông liên xã.


Công Kiên