Những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ 01/01/2023

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/1/2023 nhiều chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có hiệu lực. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách Trung ương và địa phương đối với người tham gia Bảo hiểm y tế cũng được triển khai.

I. Những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2023:

1. Tuổi nghỉ hưu năm 2023:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ.

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 như sau:

- Đối với nam là từ đủ 60 tuổi 09 tháng. Ví dụ: lao động nam sinh vào tháng 7/1962 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 5/2023.

- Đối với nữ là từ đủ 56 tuổi. Ví dụ: lao động nữ sinh vào tháng 5/1967 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 6/2023.

Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm.

Đơn cử, với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 05 tuổi. (Tức là đủ 55 tuổi 9 tháng với nam và đủ 51 tuổi với nữ).

Những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ 01/01/2023 ảnh 1

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế cho học sinh Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (Tp Vinh). Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

2. Tăng lương cơ sở từ 01/7/2023:

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì còn tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Năm 2022, mặc dù không tăng lương cơ sở nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở. Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ 01/01/2023 ảnh 2

Đồng chí Lê Thị Dung – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao Thẻ Bảo hiểm y tế cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh tư liệu: Công Kiên

II. Các chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách Trung ương và địa phương đối với người tham gia Bảo hiểm y tế

1. Chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách Trung ương đối với người tham gia Bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế có 04 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế gồm:

(1) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ: 70% mức đóng Bảo hiểm y tế.

Trường hợp người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thì được hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế.

(2) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp sau:

Người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về Bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. Mức hỗ trợ: 70% mức đóng Bảo hiểm y tế.

(3) Học sinh, sinh viên: Mức hỗ trợ: 30% mức đóng Bảo hiểm y tế.

(4) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ: 30% mức đóng Bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế theo quy định nêu trên thì được hưởng mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

=> Mức đóng Bảo hiểm y tế hằng tháng đối với nhóm này bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng đồng nghĩa với mức đóng của nhóm này sẽ tăng và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cũng sẽ tăng theo tương ứng.

Những chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ 01/01/2023 ảnh 3

Tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Chung

2. Chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách Địa phương đối với người tham gia Bảo hiểm y tế

Nhằm mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm y tế, giúp những người có thu nhập thấp có điều kiện tham gia và thụ hưởng các chính sách về Bảo hiểm y tế, ngày 13/11/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ Ngân sách Trung ương thì Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh được Ngân sách địa phương hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế.

Cụ thể như sau:

Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%). Như vậy, giai đoạn 2021-2025, người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Từ 01/01/2023, người dân thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng khi tham gia Bảo hiểm y tế (Tăng 5% so với năm 2022, 10% so với năm 2021).

Trong đó:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương: 241.380 đồng

Ngân sách địa phương hỗ trợ 20% mức đóng, tương đương: 160.920 đồng

Mức đóng khi tham gia Bảo hiểm y tế đối với người dân thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 là: 402.300 đồng/người/12 tháng.

Tin mới

VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
75 năm son sắt một lòng với Đảng

75 năm son sắt một lòng với Đảng

(Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

(Baonghean.vn) -  Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

(Baonghean.vn) - Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương dâng hương tại Khu di tích Kim Liên; Nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn.
Thương nhớ cố Tổng Biên tập Thái Ngô Dương

Thương nhớ cố Tổng Biên tập Thái Ngô Dương

(Baonghean.vn) - Nhà báo Thái Ngô Dương từng là lính của Đại đoàn 308, Đại đoàn quân tiên phong, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mang phiên hiệu Sư đoàn 308, thuộc Quân khu Việt Bắc. Với năng khiếu bẩm sinh, ông viết báo khá sớm rồi trở thành trợ lý tuyên huấn Sư đoàn 308.
Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới để tạo đột phá trong cải cách hành chính.