Những con số khởi sắc của ngành Giáo dục

Theo tin từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 3/2013, Giáo dục - Đào tạo khởi sắc với những con số thông kê về phổ cập giáo dục ở các cấp học và xây dựng cơ sở vật chất...


 


Cô và trò trường MN Mai Lâm (Đông Anh, HN) (Ảnh: Lộc Hà)


Theo báo cáo từ các địa phương, hiện cả nước có 13.546 trường mẫu giáo, tăng 402 trường so với năm học trước; 15.496 trường tiểu học, tăng 159 trường; 10.334 trường THCS, tăng 101 trường và 2.392 trường THPT, tăng 42 trường.


Trong năm học 2012 - 2013, cả nước có 241,3 nghìn giáo viên mẫu giáo, tăng 38,7% so với năm học trước; giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 834,8 nghìn người, tăng 0,8%,...


Tính đến hết tháng 3/2013, cả nước có 61/63 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi (trong đó có 4 tỉnh/thành phố đã được công nhận phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2); 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập GD THCS; Chương trình PCGDMN cho trẻ 5 tuổi có nhiều chuyển biến tích cực và nhiều tỉnh đã công bố hoàn thành.


Như vậy, với những con số cụ thể về cơ sở vật chất, trường lớp và lực lượng giáo viên bổ sung cho các cấp học đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới.


Theo (gdtd.vn) - HL