Những mốc son trong sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Phong

(Baonghean) LTS: Nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, để giúp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động, đặc biệt là những cống hiến của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam, bắt đầu từ ngày 17/8/2012, Báo Nghệ An mở chuyên mục “Hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong” trên trang 5 nhật báo vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, quê quán xã Hưng Thông (Hưng Nguyên), hy sinh ngày 6/9/1942.  Cha là ông Lê Huy Quán, mẹ là bà Phan Thị San. Lê Huy Doãn  sinh ra và lớn lên trên một vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử của truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất trong cuộc đấu tranh chống áp bức, chống ngoại xâm hàng nghìn năm lịch sử. Những truyền thống lịch sử đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới tính cách con người, tình cảm ước mơ và bước đường phát triển, trưởng thành của Lê Huy Doãn. Lớn lên, anh đi làm thư ký cho một hiệu buôn, sau đó vào làm thợ Nhà máy diêm Vinh. Chính tại đây, anh được giác ngộ cách mạng và đã vận động mọi người chống lại bọn chủ và cai ký bằng hình thức tập hợp mọi người đưa ra yêu sách đòi những quyền lợi tối thiểu hàng ngày cho cuộc sống.

Những mốc son trong cuộc đời hoạt động: Tháng 1/1924, Lê Hồng Phong cùng đồng chí Phạm Hồng Thái sang Thái Lan, sau đó đi Trung Quốc tìm đường cứu nước, tham gia Tân Việt Thanh niên Đoàn (Tâm Tâm xã). Năm 1924, Lê Hồng Phong học Trường Quân sự Hoàng Phố, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc dìu dắt.

Tháng 2/1926, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố. Từ 10/1926 đến 10/1927 học Trường Lý luận Quân sự tại Lêningrat (Liên Xô). Từ 12/1927 đến 11/1928 học Trường Không quân số 2 ở Bôrixôglebxk (Liên Xô). Từ tháng 12/1928 học Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva với bí danh là Lit-vi-nốp. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí tham gia Hồng quân Liên Xô và là  chiến sỹ không quân đầu tiên của Việt Nam.

Cuối năm 1931, với tên là Vương Nhật Dân, đồng chí về Trung Quốc hoạt động.  Năm 1932, Lê Hồng Phong tìm cách liên lạc với tổ chức đảng ở trong nước nhằm khôi phục phong trào. Năm 1934, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng được thành lập tại Ma Cao do đồng chí Lê Hồng Phong làm bí thư. Ngày 14/6/1934, triệu tập Hội nghị Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng và đại biểu các đảng bộ trong nước bàn kế hoạch triệu tập Đại hội lần thứ nhất của Đảng. Tháng 3/1935, tại Đại hội I của Đảng ở Ma Cao, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Năm 1934, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ra dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva (Liên Xô). Đại hội công nhận Đảng là chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản và bầu đồng chí Lê Hồng Phong là Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế Cộng sản. Tháng 1/1936, đồng chí tới Trung Quốc. Ngày 10/11/1937, với tên là La Anh, đồng chí Lê Hồng Phong về nước hoạt động. Tháng 3/1938, dự Hội nghị Trung ương họp tại Hóc Môn (Gia Định) quyết định thành lập "Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Ngày 22/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị địch bắt lần thứ nhất ở Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù. Ngày 25/1/1940, bị bắt lần thứ 2, bị kết án 5 năm tù và đày đi Côn Đảo. Ngày 6/9/1942, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh trong nhà tù Côn Đảo.


Thanh Thủy