Những ngày ở Toàn Thắng

(Baonghean.vn) Chp hành ch trương sơ tán ca Tnh y Ngh An, để bo v tính mng cán b, tài sn và phương tin làm vic, năm 1965, Báo Ngh An đã ln lượt di chuyn t Th xã Vinh lên xã Hưng Thái, huyn Hưng Nguyên, lên xã Nam Tiến, huyn Nam Đàn và đến năm 1968 chuyn lên xóm Toàn Thng, xã Quang Sơn, huyn Đô Lương.

Đế
n địa phương nào, Báo Ngh An cũng được Đảng y, chính quyn và nhân dân địa phương tn tình giúp đỡ. Sơ tán v xóm Toàn Thng nhà nào cũng mi anh em cán b phóng viên đến nhà mình . Anh Nguyn Hường Tng Biên tp nhà bà Công, anh Duy Liêu nhà ông Hùng, anh Dương Huy nhà c Khôi, anh Cơ, Phó Tng Biên tp nhà ông Minh, ch Nht b phn văn phòng nhà bà Dc... Tuy nhà bà con cht hp nhưng "rng bng hơn rng nhà", bà con vn to điu kin cho anh em có nơi làm vic, viết lách, có nơi ngh ngơi...


Báo Ngh An sơ tán thì nhà máy in Ngh An cũng đã sơ tán lên rng lim Tân K cách cơ quan Tòa son báo gn 40 cây s. Phòng Thư ký biên tp lên ma két, xong c 4 trang báo đem cho Tng Biên tp xem toàn b s báo ri ký vào ma két để phòng Thư ký mang lên nhà in.

T khi máy bay M ném bom chn phá các ng đường giao thông, anh em đi nhà in theo đường chiến lược Bi Sơn, tuy có xa hơn 6, 7 cây s nhưng an toàn. Phóng viên đi in báo ch s báo in xong, chuyn ra giao cho phòng bưu đin phát hành ri mi mang báo lưu v Tòa son.

Phóng viên đi in s trước mi xong thì người nhà làm báo s tiếp cũng va xong mang lên nhà in. Hai người đi in báo thường gp nhau gia đường hành quân. Làm báo trong chiến tranh chng M vt v thế đấy, nhưng nhng chiếc máy bay mi b dân quân du kích bn rơi, nhng gương lao động bám nhà máy, bám đồng rung sn xut được báo thường xuyên nêu gương...

T ngày Tòa son sơ tán lên Toàn Thng đến nay đã hơn 40 năm, nhân dp k nim 50 năm thành lp Báo, anh em chúng tôi li bi hi nh v mt s địa phương đã tng cưu mang, giúp đỡ Tòa son trong nhng năm kháng chiến chng M cu nước.


Tú An