Những tấm lòng “cao cả”

(Baonghean) - Tôi chưa thấy ai nhân đức như nhà bà Kế ông Hoạch, năm trước vừa nhận nuôi một cô con gái, năm nay đã thấy nhận thêm một cháu trai. Mà nào có phải của cải dư dả gì cho cam, lại có 2 cô con gái lớn tướng rồi!

- Trời đất, sao trông 2 đứa nó còn giống ông Hoạch hơn cả 2 cô con gái ruột nhỉ? Hay là cô nhầm?

- Nhầm thế nào mà nhầm, giấy khai sinh của hai đứa nó ghi rõ ràng tên họ bố mẹ đẻ là người khác, còn bà Kế ông Hoạch chỉ là bố mẹ nuôi thôi! Chứ nếu không, ông Hoạch làm sao “ấm chỗ” được ở cái ghế ấy? Cô có biết công chức nhà nước mà sinh con thứ 3 trở lên là bị khiển trách, thuyên chuyển công tác không? Tôi nghe nói, bà Kế còn đang vào diện quy hoạch nữa cơ mà!

- Cô nói cũng có lý, tôi vẫn đinh ninh hồi bà Kế xin nghỉ phép không lương lâu lắc là để nghỉ đẻ cơ đấy, thế hoá ra không phải hả cô?

- Đâu, thấy bà Kế bảo là đi chữa bệnh, rồi đi lo các giấy tờ nhận con nuôi. Không biết bà ấy bị u iếc gì mà tự nhiên bụng ễnh cả ra, may mà ông trời thương người đức độ cho gặp thầy gặp thuốc, nghỉ phép xong thấy dáng đẹp mộng mơ! Chắc có lẽ vì thế mà ông bà ấy năng đi chùa, nhận con nuôi để tích đức!

- Tôi vẫn nghi lắm, dạo mới “nhận con nuôi” về, ông Hoạch có hỏi tôi chỗ mua thuốc Bắc tẩm bổ cho bà đẻ. Còn cái chùa mà ông bà ấy hay đi thì các bà các cô vẫn hay đến xin con cầu tự. Có khi nào hai ông bà ấy nhờ người “đẻ thay”, “khai sinh hộ” để tránh cái “hoạ” kỷ luật không? Lại tránh được cả khoản nộp phạt trên phường, nhất cử lưỡng tiện!

- Ấy chết, sao cô lại nói thế, nghe bảo cô Hoá phòng bên cũng sắp nhận con nuôi...


Hải Triều