Những tấm lòng thơm thảo

(Baonghean.vn) - Báo Ngh An ngày 30/12/2011 đăng bài ca nhà giáo Lê Ngc Lan v hoàn cnh thương tâm ca em Moong Văn Tâm, người dân tc Khơ Mú, hc sinh lp 2, Trường tiu hc Bc Lý 2, huyn K Sơn. Tâm m côi c cha ln m t khi mi lên 5 tui, đang tng ngày cùng bà ni bươn chi vi cuc sng đầy khó khăn để mưu sinh, chăm sóc em nh 5 tui và c gng hc tp, đạt danh hiu hc sinh gii năm hc 2010-2011. Cm động trước hoàn cnh đặc bit ca Tâm, cô giáo Nguyn Th Hoàng Yến - Phó Hiu trưởng Trường tiu hc Ca Nam 2, TP. Vinh đã gi tng em Moong Văn Tâm 500.000 đồng để mua thêm qun áo m và thay chiếc cp sách như mong ước đơn gin ca em.

Khi nghe tin em Lin Văn Liu - hc sinh lp 6, Trường THCS Chiêu Lưu b tàn tt, cô giáo Nguyn Th Qung, ngh hưu ti Thu Khê (Chi Khê, Con Cuông) đã chuyn đến phòng Giáo dc và Đào to K Sơn gi tng Liu chiếc xe lăn để em đến trường cùng bè bn.


Chúng tôi v công tác ti K Sơn trong nhng ngày đầu tháng 1/2012 giá rét, đã chng kiến s n lc vượt khó vươn lên ca đội ngũ thy, cô giáo. Tp th giáo viên Trường THCS Hu Kim đã tiết kim chi tiêu, ng h mua ván đóng phn cho hc sinh bán trú. Tht cm động khi các giáo viên Trường tiu hc Nm Cn 1 đang lao động, đắp li nn lp hc cho hc sinh. Tp th giáo viên Trường tiu hc Nm Càn cùng vi Đồn Biên phòng 547 đóng góp tin, công sc giúp đỡ gia đình thương binh Và Bá Bì và gia đình lit s Và Tng Khư (mi gia đình có 3 người con đi hc) bng cách: T chc góp tin nu ăn trưa ti trường vào các ngày trong tun; mua sm qun áo, sách v cho hc sinh và hàng tun dn dp v sinh xung quanh vườn, nhà, giúp đỡ tăng gia sn xut cho gia đình. Ban lãnh đạo Trường tiu hc Nm Càn đã phân công giáo viên hàng ngày đến dt em Thò Bá Và, người dân tc Mông b d tt bm sinh đến trường để hc lp 1 và nu ăn trưa ti trường cho em.


Còn rt nhiu hình nh đẹp ca các thy, cô giáo vùng cao các trường như: THCS Dân tc ni trú huyn, PTCS Tà C, THCS Nm Càn, THCS Chiêu Lưu, Tiu hc Mường Xén,... Chính t nhng nghĩa c cao đẹp y góp phn nâng cht lượng giáo dc mt huyn khó khăn nht tnh. Đó cũng là nguyên nhân đến thi đim này, giáo dc tiu hc và mm non ca K Sơn không có hc sinh b hc, s hc sinh THCS b hc chưa đến 0,3%. Mong rng, nhng tm lòng thơm tho s tiếp tc đến vi hc trò vùng cao trong nhng ngày Tết đến, Xuân v.


Trần Hữu Hy