Niềm tin và kỳ vọng

(Baonghean) - Đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng - đó là tình cảm, suy nghĩ chung của các cán bộ, đảng viên lão thành khi được hỏi về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng".
 
Ông Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An: "Công tác cán bộ phải được quan tâm hàng đầu".
 
NQ TƯ 4 đã "bắt đúng bệnh", chỉ ra được những vấn đề non kém của Đảng ta mà nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng. Nhưng tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả, làm thế nào để toàn đảng, toàn xã hội nhận thức đầy đủ nghị quyết để quyết tâm thực hiện "nói đi đôi với làm" mới khó. Bởi thực tế, lâu nay chúng ta nói đúng, nói hay nhưng làm chưa tốt. Trong 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết TƯ 4 đã chỉ ra, vấn đề nào cũng quan trọng nhưng theo tôi công tác cán bộ phải được quan tâm hàng đầu. Bởi nói là Đảng lãnh đạo nhưng suy cho cùng nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong tổ chức thực hiện là đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Một tập thể mà người đứng đầu không giỏi, không bản lĩnh, tập thể đó sẽ bị hạn chế rất nhiều.
 
Ông Hà Văn Tải - Nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: "Cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể".
 
Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa ra những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay là rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng Đảng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn trong thời kỳ mới. Tôi nhớ trong lần về thăm quê lần thứ hai, Bác Hồ từng nói: phải nắm vững 2 nguyên tắc, thứ nhất là nguyên tắc đoàn kết nội bộ, thứ hai là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trung ương cũng đã nhận thấy vấn đề này. Quan trọng là phải xác định cho rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể. Nếu cái gì cũng ngồi chờ tập thể thì dễ rơi vào trì trệ, còn nặng về cá nhân thì dễ rơi vào độc đoán, chuyên quyền. Phải làm thế nào để vừa phát huy sức mạnh tập thể, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cá nhân nhất là người đứng đầu. Tránh tình trạng khi có thành tích thì vơ vào mình, khi có khuyết điểm thì đổ cho tập thể.
 
Ông Trương Công Anh - nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: "Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
 
Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 có rất nhiều nhóm giải pháp nhưng vấn đề tôi quan tâm hiện nay là chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan. Bởi vì đây là nơi có nhiều cán bộ, đảng viên giữ cương vị trong các bộ máy của hệ thống chính trị. Theo tôi, sinh hoạt chi bộ trong cơ quan cần nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thể hiện ở chỗ đúng phải ủng hộ, sai phải góp ý, tránh sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, qua loa, chiếu lệ. Muốn làm được điều này, tôi cho rằng vai trò của Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh là rất quan trọng. Phải bố trí đúng đồng chí bí thư, bầu được ban cấp ủy có tính chiến đấu cao mới nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đảng viên phải coi sinh hoạt chi bộ là nơi mình có thể đóng góp được ý kiến của mình cho sự lãnh đạo chung của chi bộ.
 
Ông Đinh Xuân Tứ - Nguyên Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. "Thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình".
 
Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên rèn luyện không tốt, làm những điều sai với quy định của Đảng và điều lệ của Đảng. Do vậy, bên cạnh phát huy dân chủ trong sinh hoạt cần nâng cao tính phê bình và tự phê bình. Đây là một nguyên tắc quan trọng, một việc làm thường xuyên mà Bác Hồ từng nói là như "rửa mặt hàng ngày". Vấn đề phê bình và tự phê bình phải được thực hiện bằng nhiều biện pháp. Quan trọng là từng cán bộ, đảng viên phải dám nói thẳng, nói thật, dám nhận khuyết điểm để khắc phục và sửa chữa.
 
Bà Phạm Thị Đông - Nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: "Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên".
 
Là những cán bộ nghỉ hưu chúng tôi vừa tin vừa lo. Tin ở sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lo vì hiện nay đúng như Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra là có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức. Nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của cả phong trào cách mạng. Vì vậy, nhiệm vụ đảng viên là phải quán triệt nghị quyết, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng một cách thật đến nơi, đến chốn góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.
 
Ông Lê Khắc Thế - nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: "Phát huy vai trò giám sát của nhân dân".
 
Tôi đồng tình với những nhóm giải pháp mà Nghị quyết TƯ 4 đã đề ra nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong đó đề cao tính gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Theo tôi, muốn làm tốt vấn đề kiểm điểm, phê bình, tự phê bình cần có 2 cách. Thứ nhất, bản thân người cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo quản lý phải tự giác, gương mẫu nghiêm túc làm trước, làm thực chất và có hiệu quả. Thứ hai, cần tiếp thu ý kiến và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, thông qua kênh thông tin của dân, kiểm tra, sàng lọc để giúp cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.


Gia Huy - Ghi