Nỗ lực để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách

(Baonghean) - 6 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Nghệ An ước số thu nội địa đạt 2.346,5 tỷ đồng, bằng 52% dự toán pháp lệnh, 43% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 114,7 tỷ đồng, bằng 27% dự toán pháp lệnh và bằng 52% so với cùng kỳ

T heo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, 6 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều tăng so với cùng kỳ. Thu từ DNNN Trung ương ước đạt 403,8 tỷ đồng, bằng 49% dự toán pháp lệnh và tăng 21% so với cùng kỳ. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 75 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh và tăng 13% so với cùng kỳ;  Thu từ Khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.158,6 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh và tăng 22% so với cùng kỳ; Thu từ lệ phí trước bạ ước đạt 184,6 tỷ đồng, bằng 63% dự toán pháp lệnh và tăng 48% so với cùng kỳ; Thu từ tiền cho thuê đất ước đạt 43,6 tỷ đồng, bằng 55% dự toán pháp lệnh và tăng 10% so với cùng kỳ; Thu từ phí, lệ phí ước đạt 39,1 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh và tăng 25% so với cùng kỳ. Các khoản thu thấp là: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 114,7 tỷ đồng, bằng 27% dự toán pháp lệnh và bằng 52% so với cùng kỳ; Thu từ thuế bảo vệ môi trường ước đạt 74,2 tỷ đồng, bằng 39% dự toán pháp lệnh và bằng 87% so với cùng kỳ.

Có thể nói, năm 2013 vẫn đà khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, trong nước. Kinh tế Nghệ An cũng tiềm ẩn rủi ro, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn; Số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng nghỉ kinh doanh hoặc vẫn còn tồn tại nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng;  Lãi suất giảm nhưng đầu ra cho nguồn vốn vẫn khó khăn nên kết quả thu ngân sách đạt không cao, nợ đọng thuế vẫn lớn. Nhiều doanh nghiệp không có tiền để nộp thuế, đặc biệt là các DN ngành Xây dựng và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp thương mại dịch vụ ế ẩm, hàng quán vắng người mua, nhiều mặt hàng giảm giá nhưng sức mua vẫn thấp.

Vì vậy, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 đạt 52% kế hoạch có thể nói là một “kỳ tích” của ngành Thuế. Bởi 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đang hoạt động là 7.042; số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh là 202; số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã tạm đóng mã số thuế là 527, bên cạnh đó danh sách nợ đọng thuế cứ dài mãi ra.

Nhiều công ty vẫn nợ số thuế lớn như:  Công ty CP Him Lam nợ 3,6 tỷ đồng, bị đình chỉ hóa đơn, Công ty TNHH Tổng Công ty ĐT hợp tác Việt - Lào 19,9 tỷ đồng, Công ty CP Đầu từ và Phát triển miền Trung  13,6 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 nợ 14,3 tỷ đồng; Công ty CP Sài Gòn Trung Đô nợ 4,7 tỷ đồng,  Công ty TNHH TM Minh Khang nợ 2,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Phú  Nguyên Hải  nợ 3,3 tỷ đồng, Công ty CP  Bách Việt 1,1 tỷ đồng, Công ty CP XM Dầu khí Nghệ An 724 triệu đồng… Số nợ đọng thuế đạt 823 tỷ đồng, “đau đầu” không chỉ ngành Thuế mà cả các cấp chính quyền.

Để đạt được kết quả trên, ngành Thuế  đã phối hợp tốt với Sở Kế hoạch Đầu tư nắm bắt tình hình  doanh nghiệp; tổ chức “tuần lễ lắng nghe doanh nghiệp”, yêu cầu DN ký cam kết nộp nợ thuế. Các chi cục đã tăng cường công tác đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm nộp chậm hồ sơ khai thuế đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu xử phạt 330 trường hợp chậm nộp hồ sơ với số tiền phạt là 257 triệu đồng; tiến hành kiểm tra tại 510 doanh nghiệp, đạt 53% kế hoạch đề ra với tổng số thuế truy thu là 21,3 tỷ đồng, trong đó số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 11,5 tỷ đồng; đồng thời loại trừ số thuế không được hoàn là 1,8 tỷ đồng, giảm lỗ 21,9 tỷ đồng, giảm số thuế được khấu trừ là 1,4 tỷ đồng.

Cục Thuế Nghệ An cũng đã triển khai thanh tra tại 53 đơn vị, đã hoàn thành 47 đơn vị, đạt 40% so với kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ. Số truy thu, truy hoàn và xử phạt qua thanh tra là 23,3 tỷ đồng. Trong đó: truy thu, truy hoàn: 19,959 tỷ đồng; phạt 3,31 tỷ đồng. Bình quân truy thu và xử phạt 495 triệu đồng/đơn vị. Đồng thời, qua thanh tra đã giảm lỗ: 23,5 tỷ đồng. Số tiền thuế đã thu hồi nộp ngân sách: 15,2 tỷ đồng đạt trên 80% số nợ qua truy thu đến hạn nộp.

Thu hồi nợ đọng thuế là một nhiệm vụ trọng tâm. Cục Thuế Nghệ An đã đẩy mạnh biện pháp quản lý nợ như: phạt nộp chậm, cưỡng chế nợ thuế, kê biên tài sản; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phát thanh phường, xã; xây dựng phóng sự về nợ thuế, phát lệnh thu ngân sách... Đồng thời có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước trong việc đề nghị chỉ đạo kiểm tra các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đối với việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế…

Tính đến 31/5/2013, Cục Thuế Nghệ An đã ban hành 13.167 lượt phạt nộp chậm với số tiền 16,9 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện 1.337 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức trích tiền gửi từ tài khoản ngân hàng với số tiền thuế thu được hơn 41 tỷ đồng; thực hiện 33 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức kê biên tài sản với số tiền thuế thu được 100 triệu đồng; Thực hiện 13 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức đình chỉ sử dụng hóa đơn với số tiền phải cưỡng chế hơn 13 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế, chia sẻ khó khăn, vướng mắc đối với DN cũng được quan tâm hơn. 1.125 lượt  người nộp thuế được hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế:  1.164 lượt  hỗ trợ qua qua điện thoại, 43 DN được trả lời bằng văn bản, tổ chức 4 cuộc giao lưu trực tuyến với người nộp thuế.Thị trường bất động sản ế ẩm làm giảm nguồn thu ngân sách.
(Ảnh có tính minh họa, chụp tại Khu đô thị Vinaconex 20).

Tín hiệu vui là với sự lắng nghe, đôn đốc, quan tâm của cấp chính quyền và cơ quan quản lý thuế, nhiều doanh nghiệp đã cam kết nộp số thuế nợ như ở Chi cục Nam Đàn: Công ty CP gạch ngói Xuân Hòa (Nam Đàn) cam kết nộp 1/3 số nợ khoảng 260 triệu đồng, Công ty TNHH Hằng Hải nộp 50 triệu đồng, Công ty CP xây dựng dịch vụ Thương mại Hùng Khánh nộp 30 triệu đồng. Tổng số nợ thuế mà DN cam kết nộp trong tháng 6 ở Nam Đàn là 1,5 tỷ đồng. Các DN bất động sản ở TP Vinh cũng khắc phục khó khăn nộp một phần nợ thuế.

6 tháng cuối năm, ngành Thuế phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2013. Lãnh đạo Cục cho biết:  Giải pháp là chú trọng công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên từng địa bàn, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm chống thất thu, khai thác nguồn thu.

Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tích cực khai thác nguồn thu để bù đắp số hụt thu, thực hiện nghiêm túc các chương trình chống thất thu của Cục Thuế.


Châu Lan