Nỗ lực vì sự bình đẳng và phát triển

(Baonghean) - Nhằm hướng  tới chuẩn mực phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước "có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu",  5 năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An tập trung triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".   Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ, tạo động lực thúc đẩy chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, phòng chống TNXH, thực hiện bình đẳng giới, phấn đấu xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Tính đến cuối nhiệm kỳ, có 100% cán bộ, 95% hội viên, 65% phụ nữ tham gia học tập, đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào; trong đó có 100% cán bộ, 72% hội viên và 50% phụ nữ đạt các tiêu chuẩn của phong trào.Hội thi Luật bình đẳng giới tại xã Nghi Xuân (Nghi Lộc)     Ảnh: T.P

Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và vận động xây dựng "Mái ấm tình thương" được Hội Phụ nữ các cấp tập trung đẩy mạnh  tuyên truyền giáo dục cả bề rộng lẫn chiều sâu; có nhiều hình thức nội dung phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng phụ nữ, chú trọng công tác chọn điểm chỉ đạo xây dựng các mô hình để nhân diện rộng.  Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình "Hũ gạo tiết kiệm", "Ống tiền tiết kiệm".  Sau hơn 4 năm thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cán bộ, hội viên trong tỉnh đã tiết kiệm tiền, gạo, các vật chất khác trị giá gần 9,3 tỷ đồng giúp cho các gia đình khó khăn, hoạn nạn, bị thiên tai, hỗ trợ gia đình nghèo vượt khó... Cuộc vận động xây dựng "Mái ấm tình thương" từ khi phát động đến nay các cấp Hội trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp tiền, vật liệu, hàng trăm ngàn ngày công, xây dựng mới 193 mái ấm và sửa chữa 371 mái ấm cho phụ nữ nghèo đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân tàn tật... trị giá hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số" tại xã Thanh Sơn - Thanh Chương; chỉ đạo các huyện, thành, thị xây dựng 85 mô hình "Dân vận khéo" tại các địa phương. Duy trì và phát huy tốt mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", tủ sách pháp luật.
 
Nhằm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ, các cấp  Hội đã mở hơn 20 đợt tập huấn hướng dẫn về giám sát phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến tận cơ sở về "Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội trong công tác kiểm tra, giám sát".
 
Các cấp hội quan tâm đầu tư nghiên cứu tham gia góp ý vào các dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống mua bán người; chủ động đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Đảng, tham gia xây dựng kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức 4 lớp tập huấn cho 400 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò tham mưu tạo nguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng phụ nữ ưu tú cho Đảng, chuẩn bị chu đáo nguồn nhân sự nữ, chủ động đề xuất, giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Kết quả hàng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ chiếm 40-45%/ tổng số đảng viên mới kết nạp của tỉnh. Nữ tham gia ĐBQH khoá XIII có 3/13 đồng chí (đạt tỷ lệ 23,07%), tăng 3,07% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND 3 cấp: cấp huyện đạt 28% (tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt 23% (tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước), cấp tỉnh đạt 17,6%.
 
Mạng lưới tư vấn pháp luật của Hội được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Việc Hội Phụ nữ tham gia tổ hoà giải tại các cơ sở có hiệu quả, từng bước đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội đã triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và chính sách an sinh xã hội như: Việc thi hành án, phân chia tài sản và quyền nuôi con sau ly hôn, chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
 
Sự nỗ lực phấn đấu và trưởng thành của các lực lượng phụ nữ Nghệ An 5 năm qua đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phong trào phụ nữ toàn tỉnh phát triển toàn diện vững chắc, khẳng định được sự đóng góp và vị trí của phụ nữ quê hương Bác Hồ vào phong trào phụ nữ cả nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu, quyết tâm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.


Hoàng Thị Kim Oanh