Nợ xấu, nếu không bán sẽ bị thanh tra

Nếu TCTD không chủ động bán nợ cho Công ty quản lý tài sản (VAMC), thì NHNN sẽ tiến hành thanh tra.

Tổ chức tín dụng có tỉ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ từ 3% trở lên hoặc một tỉ lệ nợ xấu khác do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qui định, nếu không chủ động bán nợ cho Công ty quản lý tài sản (VAMC), thì NHNN sẽ tiến hành thanh tra, hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng đó thuê công ty kiểm toán độc lập đánh giá lại chất lượng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.

Đây là một trong những điểm cơ bản của dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của VAMC được NHNN đưa ra thảo luận trong cuộc họp với các ngân hàng ngày 25/1 tại Hà Nội. Trên cơ sở thanh tra, kết quả kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng đó phải bán nợ xấu cho VAMC để đảm báo nợ xấu không quá 3%; cơ cấu lại theo phương án được NHNN phê duyệt.

Theo dự thảo Nghị định, Hội đồng quản lý của VAMC dự kiến bao gồm 11 thành viên, trong đó có 6 thành viên chuyên trách, và 5 thành viên không chuyên trách là đại diện của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên môi trường và NHNN.

Ban kiểm soát của VAMC có 5 thành viên. Ban điều hành có tổng giám đốc và không quá 5 phó tổng giám đốc. VAMC được thành lập chi nhánh tại một số tỉnh thành trực thuộc trung ương./.


Theo (vov.vn) - L.T