Ô nhiễm môi trường ở CCN Hưng Lộc – TP Vinh

(Baonghean.vn) - Mục đích đầu tư cụm công nghiệp nhỏ ( CCN) Hưng Lộc -TP Vinh có tính chất CCN sạch, các cơ sở sản xuất không được gây độc hại và ô nhiễm môi trường… Nhưng sau khi các doanh nghiệp ở CCN này đi vào hoạt động, không ít đơn vị thải ra môi trường rất nhiều rác thải, nước thải, tiếng ồn và mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân ở xung quanh.
 
CCN Hưng Lộc có diện tích 8,89 ha (được UBND về duyệt dự án đầu tư năm 2004) và sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đã có 10 doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy và hiện có 9 đơn vị đi vào hoạt động về lĩnh vực chế biến lâm sản, bao bì, nhựa, chế biến bột đá, giấy các loại.
Rác thải từ việc cải tạo, nâng cấp hệ thống mương thoát nước chất đống ngay trước cổng của một doanh nghiệp trong CCN Hưng Lộc
 
Mặc dù là CCN có tính chất sạch, nhưng một số doanh nghiệp sản xuất giấy, chế biến lâm sản và chế biến bột đá trong quá trình sản xuất đã thải ra môi trường rác thải, nước thải, tiếng ồn và mùi hôi thối, trong khi đó hạ tầng kỹ thuật của CCN Hưng Lộc lại chưa thực sự đồng bộ, như công trình xử lý nước thải, xử lý rác… mới chỉ dừng ở mức độ xử lý đơn giản. Ô nhiễm môi trường đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây.
Do chưa có khu xử lý rác thải, nên người dân và một số doanh nghiệp tận dụng đất trống trong CCN để đổ rác gây ô nhiễm môi trường.
Khu xử lý nước thải tại CNN Hưng Lộc đã xuống cấp và hoạt động chưa hiệu quả
Tiến hành cải tạo hệ thống mương thoát nước thải tại CNN Hưng Lộc
 
Để từng bước khắc phục tình trạng trên, hiện nay tại CCN Hưng Lộc đang tiến hành nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm nên vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân.
 
Hoàng Vĩnh