Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Làm gì thì làm, đừng lấn vào đất Nhà nước'

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762