Ông Võ Văn Thưởng: 'Chống bằng được tình trạng lợi ích nhóm'

Theo ông Võ Văn Thưởng: Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy An Giang; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang


Muốn như thế, việc cụ thể hóa các Nghị quyết phải rõ nội dung, thời gian, trách nhiệm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc trong sạch đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống bằng được tình trạng lợi ích nhóm và xem là khâu then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải sâu sát cuộc sống. Tuyên truyền Nghị quyết phải sâu rộng, tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chi đảng bộ và nhất là thông qua kênh báo chí. Cần quan tâm hơn nữa tính thực tiễn, phải đưa bằng được các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hằng năm, tỉnh phải chọn những vấn đề bức xúc nổi cộm để chấn chỉnh trên tinh thần nhìn thẳng, nói thật, chuyển biến công việc và nhất là phải chọn ra các điển hình để nêu gương.

Thời gian qua, thực hiện việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy An Giang đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa.

Trong đó, tỉnh An Giang xác định 6 chủ trương cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ X của tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang dựa trên tình hình tư tưởng Đảng bộ đã ban hành chuyên đề 2016 với nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” để làm nội dung trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân./.

Theo VOV