Petrolimex đặt mục tiêu lãi 2.000 tỷ đồng trong năm 2014

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm nay của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 1% so với năm trước.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/5. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong năm 2014 dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2013.

Petrolimex cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước khả năng năm nay sẽ giảm, các đầu mối kinh doanh xăng dầu phải cạnh tranh mạnh để chiếm thị phần. Bên cạnh đó, hoạt động tạm nhập tái xuất bị thắt chặt khiến khả năng năm nay sẽ bị suy giảm sản lượng.

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh khẳng định sẽ phát huy các lợi thế so sánh để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh; trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu nhằm gia tăng cung ứng hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex.

“Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường ngoài ngành và ở nước ngoài để hỗ trợ cho kinh doanh xăng dầu đang còn nhiều khó khăn”, ông Thịnh cam kết.

Năm 2013, Petrolimex đạt doanh thu hợp nhất 195.927 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.579 đồng. Trong đó, kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận trước thuế đạt 849 tỷ đồng. Phân tích về lợi nhuận xăng dầu, Tổng giám đốc Petrolimex giải thích, giá nhập mua xăng dầu thành phẩm năm 2013 thấp hơn 3-4% so với năm trước đó, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định. “Cách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu trong năm 2013 đã được thực hiện sát hơn với sự biến động của thế giới, lợi nhuận định mức từng bước được đưa vào trong cơ cấu tính giá cơ sở”, ông Thịnh cho hay.

Năm nay, Petrolimex dự kiến sản lượng xăng dầu xuất bán tại Việt Nam, Lào, Singapore đạt 9,2 triệu m3. Doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 200.000 tỷ đồng./.

Theo vov