Phải bồi hoàn kinh phí cho người học khi văn bằng không được công nhận

Sáng 14.1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư liên tịch Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 
Theo đó, các bên tham gia liên kết đào tạo có trách nhiệm bồi hoàn kinh phí cho người học đối với các trường hợp: Văn bằng, chứng chỉ không được cơ quan có thẩm quyền công nhận; vi phạm các điều kiện đảm bảo chất lượng đã cam kết và công khai trước khi tuyển sinh; vi phạm pháp luật dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoặc chấm dứt liên kết đào tạo.
 
Dự thảo thông tư yêu cầu: Các cơ sở giáo dục khi tham gia liên kết và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện ba công khai (công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng; công khai chất lượng giáo dục thực tế và công khai tài chính) theo quy định của Bộ GD-ĐT và các quy định hiện hành khác về công khai tài chính.
 
Ngoài ra, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm trích lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập tối thiểu bằng 2% tổng số thu học phí.
Theo TNO