Phải có tâm mới “hút” được tài

(Baonghean) - Cách đây gần ba năm, ngày 10/7/2010, HĐND tỉnh ra Nghị quyết 316 về thu hút nguồn lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An. Ngày 26/8/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 65 về việc “Ban hành một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị các cấp tỉnh Nghệ An”.

Ngay sau khi chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao được ban hành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ và chặt chẽ. Bên cạnh chỉ đạo việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách thì việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách thu hút của tỉnh cũng như những quy định, hướng dẫn các ngành bảo đảm đầy đủ, kịp thời; hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú như: tổ chức phổ biến công khai qua mạng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Nội vụ; công báo, thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc…Tất cả đều đã được công khai rất minh bạch.

Thế nhưng, kết quả đạt được lại không như kỳ vọng đã đặt ra. Trong gần ba năm qua, khối các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chưa thu hút được trường hợp nào. Khối các cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập đã tiếp nhận, tuyển dụng được 94 người. Việc thu hút đóng góp trí tuệ của các chuyên gia đến nay mới thực hiện được một trường hợp. Cho dù, như nhận xét, đánh giá của Sở Nội vụ là so với các chính sách thu hút ban hành trước đó thì Quyết định số 65 năm 2010 có nhiều ưu điểm hơn như: mở rộng đối tượng áp dụng, kinh phí hỗ trợ tăng cao hơn, các đối tượng tham gia thi tuyển công chức vào vị trí thu hút được cộng điểm ưu tiên theo tỉ lệ % vào kết quả thi tuyển…

Vậy mà số lượng người được tuyển dụng, tiếp nhận thu hút còn thấp. Nguyên nhân thì có nhiều, như: do việc triển khai, thực hiện chính sách chưa giao cho một cơ quan cụ thể chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc xác định nhu cầu, chuyên ngành đào tạo đến việc tiếp nhận hồ sơ nên chưa bảo đảm khách quan, sát với yêu cầu thực tế; một số cơ quan, đơn vị chưa nắm bắt, tiếp thu đầy đủ các văn bản hướng dẫn nên trong quá trình tham mưu thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình; một số quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của Khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chưa phù hợp thực tế nên dẫn đến chưa thu hút được trường hợp nào…

Nhưng đó là những nguyên nhân được nêu trong văn bản. Còn có nguyên nhân khác nữa mà chỉ khi trực tiếp làm việc, trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ mới phát lộ ra. Đó là khi bàn về chủ trương thu hút nhân lực chất lượng cao, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương đều nhất trí cao là cần phải có chính sách để thu hút, trọng dụng người trình độ cao.

Nhưng khi Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành đăng ký số lượng nhân lực chất lượng cao cần thu hút để bố trí vào một số vị trí trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình thì lại rất ít nơi đăng ký. Lý do của hành vi đó hết sức đơn giản là nếu thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc thì mai mốt con em những người đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đó tốt nghiệp đại học thì đâu còn chỗ để mà “trám” vào. Và cách hay nhất là “phòng thủ từ xa” không đăng ký thu hút cho nó êm chuyện. Nhân tài thì ai mà chẳng trọng vọng, nhưng mà ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của anh em trong cơ quan, đơn vị, địa phương  thì dẫu có tài mấy cũng đành “kính nhi viễn chi”, nghĩa là đứng đằng xa mà trông lại cho nó… bảo đảm lợi ích cục bộ. Vậy là, không thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao còn có nguyên nhân từ cái tâm của không ít người có trách nhiệm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Được biết sắp tới, HĐND tỉnh sẽ có nghị quyết mới về một số chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nhiều tính ưu việt hơn và khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện thời để thay thế cho Nghị quyết 316. Nhưng ưu việt mấy thì ưu việt, nếu những người có trách nhiệm không gạt bỏ lợi ích cục bộ, cá nhân; không thật sự có tâm cầu người tài thì cũng khó mà đạt được yêu cầu, mục tiêu nghị quyết đề ra.

Phải có tâm mới “hút” được tài.


Duy Hương