Phân bổ hơn 600 tấn gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND Tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định hỗ trợ hơn 600 tấn gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn trong 2 tháng, học kỳ I, năm học 2016 - 2017.