Phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ ở Con Cuông: Những khó khăn

(Baonghean) - Con Cuông là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường vai trò của chi bộ đảng, gắn trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng dân cư ở cơ sở. Bước đầu mô hình này đã đem lại những tín hiệu tích cực, tuy nhiên, thực tiễn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.
 
Mô hình trồng bí xanh theo hướng hàng hóa của gia đình chị Vi Thị Nguyệt ở bản Thái Sơn 2 (Môn Sơn, Con Cuông).
 
Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Con Cuông, đến nay, tất cả 132 chi bộ nông thôn (trong tổng số 241 chi bộ toàn huyện) ở 13 xã, thị trên địa bàn Con Cuông đã tiến hành phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Theo đó, các đảng viên được phân công tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
 
Những năm qua, Đảng bộ xã Môn Sơn được Huyện ủy Con Cuông đánh giá là tổ chức cơ sở đảng đạt được nhiều kết quả trong việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ. Toàn xã có 21 chi bộ với 320 đảng viên, trong đó, 14 chi bộ thôn, bản với 201 đảng viên. Thực hiện chủ trương này, Đảng bộ xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp đến các chi bộ hướng dẫn, gợi mở các vấn đề liên quan trực tiếp của từng thôn, bản. Quá trình triển khai, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với thực tế. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách nhóm hộ, Chi bộ bản Thái Sơn 2 rà soát, đánh giá trình độ, năng lực, điều kiện cụ thể của 24 đảng viên trong chi bộ và phân công về hỗ trợ 157 gia đình ở 12 tổ dân cư. Hai năm qua, các đảng viên đã nỗ lực bám sát tình hình các tổ dân cư, duy trì, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Từ nỗ lực đó, các mô hình trồng rau, quả tập trung, trồng nấm, chăn nuôi hàng hóa được hình thành, góp phần nâng thu nhập cho bà con. Điều đặc biệt ở chi bộ này là sáng thứ Hai hàng tuần duy trì được hoạt động chào cờ tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng; định kỳ hàng quý, các tổ dân cư tổ chức họp với sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình. Nhờ đó, mọi chủ trương, chính sách được thông tin đến tất cả mọi người, đồng thời các phong trào phát động được hưởng ứng tích cực. Hiện nay, 2/12 tổ dân cư của bản, gồm tổ 6 và 12 chưa có đảng viên, nhưng chi bộ đã cử 4 đảng viên từ tổ 1 và 11 đến phụ trách, đảm nhận tổ phó. Chính vì vậy, ở tất cả các tổ dân cư đều có đảng viên phụ trách, từng bước phát huy hiệu quả tích cực, xây dựng bản làng ngày càng ấm no.
 
Tuy nhiên, những mô hình đảng viên phụ trách nhóm hộ thành công bước đầu như ở bản Thái Sơn 2 tại huyện Con Cuông còn rất ít. Vấn đề bất cập là đa số các chi bộ nông thôn ở vùng cao có số lượng đảng viên ít, trong khi đó số lượng hộ dân lớn và sống rải rác; ở nhiều chi bộ, đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, trong khi đó lực lượng đảng viên trẻ lại thường xuyên đi làm ăn xa. Ngay ở xã Môn Sơn, được đánh giá có những thành công trong triển khai đảng viên phụ trách nhóm hộ nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Đó là ở các chi bộ vùng sâu, vùng xa như: bản Khe Búng, Cò Phạt… cách xa trung tâm xã trên 40 km, giao thông đi lại bằng thuyền, số lượng đảng viên chỉ có 6 - 7 người, trong lúc đó, số hộ dân trên 100 gia đình, cuộc sống đói nghèo ở vùng đặc thù này vẫn cứ đeo đẳng.
 
Đặc biệt, một số đảng viên đang trong diện hộ nghèo, nên việc phân công phụ trách nhóm hộ trở thành nhiệm vụ “bất khả thi”. Thống kê của Đảng ủy xã Môn Sơn, hiện trên địa bàn xã còn có 20 đảng viên thuộc hộ nghèo. Đó cũng là một vấn đề đáng trăn trở. Đồng chí Vi Văn Tụ, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trước thực tế đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ bám sát tình hình để phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ một cách hợp lý. Ở những nơi khó khăn, chúng tôi chỉ đạo tiến hành từng bước, trên cơ sở phát huy trách nhiệm của đảng viên, thể hiện tính gương mẫu, chia sẻ với cộng đồng và tập trung giúp đảng viên đang trong diện nghèo phải thoát nghèo bền vững… ”. 
 
Tương tự, ở xã Bình Chuẩn, tại 8 chi bộ thôn, bản còn có 14 đảng viên thuộc diện hộ nghèo. Khó khăn chồng chất khi địa bàn xã có những cách trở, kinh tế ở một số bản phụ thuộc vào đất rẫy ít ỏi, chăn nuôi chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã cao (trên 64%). Trong hoàn cảnh đó, bản thân những đảng viên cũng đang loay hoay chưa thoát được nghèo. Đề cập đến vấn đề này, đồng chí Kha Văn Duyển, Bí thư Chi bộ bản Tông, nơi có 12 đảng viên nhưng có tới 1/3 đảng viên thuộc diện nghèo tâm sự: “Quả thực, để thoát nghèo bền vững đang là một công cuộc lớn đối với một số đảng viên. Đó là chưa nói đến 62 hộ quần chúng nghèo của bản nữa. Bởi vậy, khi thực hiện chủ trương phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ, gặp không ít khó khăn…”. Đồng chí Lương Văn Toàn - chuyên trách công tác đảng của xã Bình Chuẩn thừa nhận: “Chủ trương phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ đã được triển khai đến các chi bộ nhưng chưa phát huy hiệu quả, công việc cũng chỉ mới chung chung ở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước…”. 
 
Thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Con Cuông, đến nay, toàn huyện có 172 đảng viên thuộc hộ nghèo. Có nhiều xã, số lượng đảng viên thuộc diện nghèo lớn, như: Lục Dạ 28 đảng viên; Châu Khê 25 đảng viên; Thạch Ngàn 20 đảng viên; các xã Bình Chuẩn, Đôn Phục, Cam Lâm mỗi xã có từ 14 đến 18 đảng viên thuộc diện nghèo. Thực tế, đảng viên còn là hộ nghèo không những không có khả năng giúp đỡ các hộ nghèo khác mà chắc chắn sẽ không có sức lan tỏa, dẫn đến công tác tuyên truyền, dân vận không hiệu quả. Đề cập đến vấn đề này, đồng chí Vi Xuân Giáp - Bí thư Huyện ủy Con Cuông thẳng thắn nhìn nhận: “Một đảng viên đang thuộc diện hộ nghèo thì “nói được ai”(?!). Chúng tôi đang thống kê, phân tích một cách đầy đủ, rõ ràng về những đảng viên thuộc diện nghèo, từ đó giao trách nhiệm cho chi bộ cùng các hội, đoàn thể giúp đỡ để các đồng chí đó thoát nghèo bền vững. Làm được như vậy mới nhân rộng được các mô hình phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ… ”.
 
Trước những khó khăn nội tại của các chi bộ, Huyện ủy Con Cuông đang chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc không lấy tổng số hộ trong từng thôn, bản để chia cho số lượng đảng viên trong chi bộ phụ trách, mà dựa vào năng lực thực tế của các đảng viên để phân công nhiệm vụ. Một đảng viên có thể giao phụ trách một hộ hoặc một nhóm hộ. Thuận lợi hiện nay ở các chi bộ nông thôn là có thêm các đảng viên là cán bộ, công chức ở xã về sinh hoạt sau khi giải thể chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn. Đây là đội ngũ có thể phát huy trách nhiệm trong việc gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ để kịp thời cùng chi bộ có kế hoạch “phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu” ở cơ sở để hỗ trợ đồng bào đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, ổn định tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự từ mỗi tổ dân cư. 
 
Nguyên Sơn