Phấn đấu 77% gia đình đạt GĐVH và 52% làng văn hóa năm 2013

(Baonghean.vn) - Chiều 2/8, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
6 tháng đầu năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể các cấp trong Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phong trào góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo an toàn XH. Kết quả, có 80,4 % gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 695 làng, bản, khối phố đăng ký xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa. Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang được các địa phương đưa vào hương ước, quy ước của làng, bản nên được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và gia đình.                                                       Toàn cảnh hội nghị.
 
Bên cạnh đó, phong trào đã có sự gắn liền với các phong trào thi đua của các ban, ngành, cấp hội như: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; phong trào vì nghĩa tình đồng đội của Hội CCB… thu hút sự quan tâm, tham gia  của mọi tầng lớp nhân dân.
 
Tại hội nghị sơ kết, các thành viên BCĐ đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại của phong trào. Đó là: việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số nơi còn chạy theo thành tích; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chí của Bộ văn hóa thể thao du lịch và theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới còn thấp…
 
Mục tiêu của năm 2013, phấn đấu 77% gia đình đạt GĐVH; 52% làng, bản, khối phố đạt làng văn hóa; trên 49% xã, phường thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao và 31% tỉ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên. Để đạt được mục tiêu đó, các thành viên BCĐ đã đóng góp nhiều ý kiến vào giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư gắn với phong trào xây dựng NTM; Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; xây dựng các mô hình, điển hình văn hóa…


Thanh Phúc